Registruotis į kvalifikacijos kėlimo kursus kiekvienas auditorius ir /ar auditoriaus padėjėjas turi individualiai – naudojantis savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

LAR organizuojami kursai gali būti vykdomi auditoriniu būdu arba nuotoliniu būdu, vykdant tiesioginę transliaciją internetu.

Užsiregistravęs į auditorinius auditorių kursus ir juose nedalyvavęs asmuo sumoka 50 proc. atitinkamo auditorių kurso kainos mokestį, skirtą auditorių kurso organizavimo sąnaudoms padengti, išskyrus atvejus, kai vietoje užsiregistravusio asmens dalyvauja kitas asmuo.

Neužsiregistravęs ir į LAR organizuojamus auditorinius auditorių kursus atvykęs LAR narys sumoka LAR 50 proc. didesnį atitinkamo auditorių kursų kainos mokestį.

Dalyvavimas kursuose yra patvirtinamas dalyvio parašu dalyvių sąraše, į kurį yra įtraukiami visi asmenys, užsiregistravę į atitinkamos temos ir dienos kursus LAR interneto tinklalapyje.