Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Nemokama paskaita „Sintezės lyderystė“

2017-05-23
Mykolo Riomerio universitetas kviečia mažų ir vidutinių įmonių savininkus, vadovus ir visus norinčius tobulinti lyderystės įgūdžius į nemokamą paskaitą „Profesionalumo ugdymas sintezės lyderystės būdu“. Sintezės lyderystė  tai visiškai nauja metafora, skatinanti organizacijas veikti sintezės, o ne atskyrimo būdu. Dr. Smith paaiškins, kaip naudojantis tokiomis savybėmis kaip atidumas, nuoširdus darbas, drąsa, sąžiningumas, bendravimas ir vizija gali padėti stiprinti organizaciją.

Jeigu susidomėjote, daugiau skaitykite čia
 • Paskaitos vieta: Mykolo Romerio universitetas, MRU LAB (Didlaukio g. 55, Vilnius), 102 salė.
 • Trukmė: 2 val.
 • Kaina: nemokamai
 • Kalba: anglų k.
Registracija į paskaitą čia.
  

TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksas

2017-05-16
Tarptautinė buhalterių federacija (TBF) nusprendė iš esmės koreguoti Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – Kodeksas) ir, be iki šiol atliktų pakeitimų, pateikė visuomenei įvertinti naują projektą „Rekomenduojama taikymo medžiaga, susijusi su profesiniu skepticizmu ir profesiniu sprendimu“ (anglų kalba), kuriuo siekia aptarti šiuos dalykus:
 • kaip laikantis pagrindinių Kodekso principų skatinamas auditorių ir praktikuojančių asmenų profesinis skepticizmas atliekant auditą, peržiūras ir teikiant kitas užtikrinimo paslaugas;
 • būtinybė buhalteriams profesionalams įgyti pakankamą supratimą apie faktus ir aplinkybes, kurios jiems yra žinomos priimant profesinį sprendimą atsižvelgiant į pagrindinius Kodekso principus.
 
Kadangi šie naujieji pasiūlymai turėtų būti perkelti tik šių metų pabaigoje, kviečiame visus susipažinti su Kodekso pakeitimais, kurie įsigalios jau š. m. liepos 15 d. Visas aktualias Kodekso versijas rasite LAR svetainėje Reglamentų skiltyje „Etikos kodeksas“.
 
Atkreipiame dėmesį, kad TBF patvirtintame Kodekso vertime pakeitimai pateikiami po viso galiojančio Kodekso tekstu  2016 m. TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksas.
 
Siekdami, kad Kodekso tekstą būtų lengviau skaityti, LAR perkėlė pakeitimus į Kodekso tekstą (ir pažymėjo mėlyna spalva) – KONSOLIDUOTAS 2016 m. TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso tekstas (Dėmesio! Šis dokumentas nėra TBF patvirtintas vertimas. Šis dokumentas skirtas tik informacijai ir LAR nėra teisiškai atsakingi už jo turinį).
 

MONEYVAL mokymai

2017-05-16
2017 m. balandžio 27–28 d. direktorė Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo FNTT ir MONEYVAL (angl. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) atstovų organizuojamuose mokymuose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais. MONEYVAL atstovai išsamiai aptarė Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. Financial Action Task Force (FATF)) parengtų 40 rekomendacijų (kitaip vadinamų standartais), kurios buvo atnaujintos atsižvelgiant į nustatytus nesuderinamumus su Trečiąja pinigų plovimo prevencijos direktyva. Šių mokymų tikslas – paruošti subjektus, atsakingus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą tam tikruose sektoriuose (LAR atsakingi už audito sektorių), artėjančiam vertinimo vizitui (tai jau bus penktasis Lietuvos vertinimas) bei supažindinti su nauja vertinimo metodologija. 
 
Su FATF rekomendacijomis (anglų kalba) galite susipažinti spausdami čia.
 
Su 2012 m. vykusio ketvirtojo Lietuvos vertinimo ataskaita (anglų kalba) galite susipažinti spausdami čia.
 
Atsižvelgiant į tai, kad pagal atnaujintas FATF rekomendacijas keliami griežtesni reikalavimai dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, šia tema kviečiame išsamiau susipažinti ir padiskutuoti 2017 m. birželio 16 d. Palangoje organizuojamoje vasaros konferencijoje. Daugiau skaitykite čia.

Užuojauta

2017-05-15
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia artimuosius dėl auditorės Violetos Boguševičiūtės mirties. Užuojautą galima bus pareikšti 2017 m. gegužės 16 d. (antradienį) nuo 11 val. laidojimo namuose „Ramybės takas“, Geležinkelio g. 20, Panevėžys. Auditorė bus laidojama 2017 m. gegužės 17 d. (trečiadienį) 16 val.

Sveikiname su profesine švente

2017-05-12
sveikinimas_prof.svente_2017.jpg

Dėl LAR vasaros konferencijos „Etikos tik iš vadovėlio neišmoksi“

2017-05-08
Maloniai kviečiame į LAR vasaros konferenciją „Etikos tik iš vadovėlio neišmoksi“, kuri vyks  š. m. birželio 16 d. (penktadienį) nuo 13 val. Palangoje, viešbutyje „Gabija“ (Vytauto g. 40, Palanga).

Konferencijos dieną vyks ir visuotinis LAR narių neeilinis susirinkimas nuo 10 val.

Registracija renginio dieną tiek į visuotinį LAR narių neeilinį susirinkimą, tiek į LAR vasaros konferenciją vyks nuo 9 val.

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. balandžio 13 d. Prezidiumo posėdyje buvo nutarta auditoriams, dalyvavusiems LAR vasaros konferencijoje „Etikos tik iš vadovėlio neišmoksi“, įskaityti 2 ak. val. į 2017 m. auditorių kursų valandų skaičių (I dalis).

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti čia.  

Registracija į konferenciją (prisijungus prie LAR interneto svetainės) čia.

Dėl 2017-05-11 Prezidiumo posėdžio Nr. 10 darbotvarkės

2017-05-05
Kviečiame susipažinti su 2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 10 darbotvarke.

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. I pusmetį

2017-05-04
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. balandžio 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2017 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl Valstybės kontrolės kvietimo

2017-05-03
Dėl sparčių pokyčių įvairiose valdžios ir visuomenės srityse, audito profesija nuolat susiduria su naujais ir visa apimančiais iššūkiais. Norint tinkamai reaguoti į juos, svarbu ne tik vertinti, kaip šie pokyčiai veikia auditoriaus aplinką ir kokie strateginiai požiūriai gali padėti, bet ir kaip įvairios audito grupės bendradarbiauja derinant audito profesijos ateities perspektyvas. 
 
Bendradarbiavimo komitetas (apie Komitetą skaitykite čia), vienijantis auditorius, atliekančius auditą viešajame sektoriuje, pasitinkant gegužės 12 d. minimą buhalterių ir auditorių dieną, kviečia auditoriaus profesijos atstovus ir visus, besidominčius šia profesija, dalyvauti Valstybinio audito „Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti" rezultatų pristatymo renginyje, kuris organizuojamas gegužės 9 d., 15 val. Lietuvos geležinkelių salėje, Mindaugo g. 12, Vilniuje.
 
Pristatymą skaitys Rasa Kudžmienė, Eivida Šlamė (Valstybės kontrolė) ir Jonas Vaitkevičius (Finansų ministerija).
 
Visus norinčius Valstybės kontrolė kviečia registruotis šiuo adresu:
 
Daugiau apie Valstybės kontrolės organizuojamą renginį skaitykite adresu http://www.vkontrole.lt/vsa/

Dėl įmonių, kurios nesudaro pinigų srautų ataskaitos, auditoriaus išvados

2017-04-28
Audito komitetas atkreipia auditorių dėmesį, kad tais atvejais, kai audituojama įmonė, kuri pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą neprivalo sudaryti pinigų srautų ataskaitos ir jos nesudaro, auditoriaus išvadoje, Audito komiteto nuomone, neturėtų pateikiama nuoroda, kad buvo audituojama pinigų srautų ataskaita ir nuomonės dalyje nepareiškiama nuomonė dėl įmonės pinigų srautų. Audito komiteto nuomone, auditoriaus išvada turi būti formuluojama taip:
 
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
 
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui] 
 
Nuomonė

Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. 
 
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus.
 
<...>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.