Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Kviečiame dalyvauti 2017 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2017-01-20
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį organizuojant kvalifikacinius auditorių egzaminus, t.y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas tvirtinti Egzaminų komisijai. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.

Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.

Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2017 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2017 m. vasario 1 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų kokybę.

Europos buhalterių federacija pateikė rekomendacijas dėl bankroto bylų nagrinėjimo

2017-01-19
Europos buhalterių federacija (angl. Accountancy Europe) išreiškė nuomonę, kad verslo aplinka gerėja, ekonomika auga ir daugėja laisvų darbo vietų tais atvejais, kai dedamos pastangos užkirsti kelią įmonių bankrotui ar suteikiama antra galimybė „sąžiningiems“ verslininkams.

Europos buhalterių federacija parengė dokumentą, kuriame apžvelgė buhalterių ir auditorių indėlį į bankroto bylų nagrinėjimą Europoje remdamasi savo 50 narių praktika. Šis dokumentas papildo Europos Komisijos direktyvą dėl veiksmingos bankrotų bylų nagrinėjimo sistemos, kuri atskleidė praktikuojančių asmenų, taip pat ir buhalterių profesionalų, vaidmens svarbą. Be to, Europos buhalterių federacija šiame dokumente pateikė rekomendacijas dėl bankroto bylų nagrinėjimo veiksmingumo didinimo Europoje, taip siekdama paskatinti valstybių narių ir Europos Parlamento diskusijas šiais klausimais:
 • praktikuojančių asmenų, turinčių patirties konkrečiose srityse, įtraukimas;
 • bankroto bylų nagrinėjimo proceso sutrumpinimas;
 • didesnė informacijos apie teikiamą pagalbą sklaida;
 • vadovybės vaidmuo įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais.
 
Su Europos buhalterių federacijos parengtu dokumentu (anglų kalba) galite susipažinti paspaudę čia.

Dėl VKEKK mokymų

2017-01-17
Informuojame, kad šiuo metu LAR audito komitetas, aktyviai bendradarbiaudamas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), rengia atnaujintas reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodines gaires, skirtas energetikos bei geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo įmonėms. Taip pat informuojame, kad VKEKK, atsižvelgdama į LAR audito komiteto teikiamus pasiūlymus, koreguoja ir tikslina minėtoms įmonėms taikomus reguliuojamą veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 
Taip pat informuojame, kad VKEKK atliko reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo už 2014–2015 m. peržiūrą ir pastebėjo, kad šilumos tiekimo įmonių bei nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos kainodara metinėje atskaitomybėje, patikrintoje nepriklausomo audito, yra sistemingai daromų klaidų. Atsižvelgdama į tai, VKEKK parengė metinėje atskaitomybėje dažniausiai pasitaikančių klaidų ir netikslumų pavyzdžius, kuriuos galite peržiūrėti LAR svetainės skiltyje Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinės gairės.

Siekdami, kad 2016 m. reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditas būtų kuo sklandesnis ir be jokių neatitikimų, LAR audito komitetas ir VKEKK nusprendė vasarį surengti bendrus mokymus tiems auditoriams, kurie atlieka ar ketina atlikti reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditą. Šiuo metu LAR derina su VKEKK tikslią mokymų datą ir vietą, apie kuriuos informuosime artimiausiu metu. Sekite LAR naujienas!
 
Registraciją galima bus atlikti LAR svetainėje, registracijos skiltyje (spausti čia).

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. I pusmetį

2017-01-17
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. sausio 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. I pusmetį turi būti apmokėtas iki 2017 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2017-01-12 Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarkės

2017-01-10
Kviečiame susipažinti su 2017 m. sausio 12 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarke.

Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados

2017-01-05
Informuojame, kad Audito komitetas parengė pranešimą dėl nepriklausomo auditoriaus išvados (skaitykite čia) atsižvelgdamas į 2015 m. Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos persvarstytus ir priimtus naujus tarptautiniai audito standartus. Pranešime pateikiami 4 auditoriaus išvadų pavyzdžiai lietuvių ir anglų kalbomis: 
 1. auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų; 
 2. auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, konsoliduotų finansinių ataskaitų; 
 3. auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų; 
 4. auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, konsoliduotų finansinių ataskaitų.   
 
Audito komitetas atkreipia dėmesį, kad pateikiami Nepriklausomo auditoriaus išvados pavyzdžiai, t. y. besąlyginės auditoriaus išvados pavyzdžiai, yra bendrinio pobūdžio. Jeigu auditorius turi pareikšti kitokią nei besąlyginę nuomonę, jis turi vadovautis 705-uoju TAS (persvarstytu) ir 706-uoju TAS (persvarstytu) standartais ir juose pateiktais pavyzdžiais.   
 
Taip pat informuojame, kad artimiausiu metu planuojama parengti atskirą dokumentą su auditoriaus išvados pavyzdžiais, apimančiais sąlyginę nuomonę, neigiamą nuomonę, atsisakymą pareikšti nuomonę, „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipas, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas. Sekite naujienas LAR svetainėje!

Dėl Visuotinio LAR narių 2016-12-16 susirinkimo

2017-01-04
2016 m. gruodžio 16 d. įvyko Visuotinis LAR narių susirinkimas. Susirinkime buvo išrinktas naujas LAR prezidentas, LAR prezidiumas ir Etikos komitetas.
 
LAR prezidentu perrinktas Saulius Lapšinskas.
 
LAR prezidiumo nariais tapo:
 • Jonas Akelis;
 • Saulius Bakas;
 • Lina Drakšienė;
 • Loreta Graužinienė;
 • Vaida Kačergienė;
 • Rokas Kasperavičius;
 • Genadij Makušev;
 • Ingrida Pūrienė.
Etikos komiteto nariais tapo:
 • Ona Dadonienė;
 • Laima Gerikienė;
 • Rita Jodelienė;
 • Arnoldas Masalskis;
 • Rita Matulienė;
 • Asta Štreimikienė;
 • Dalia Vinauskienė.
Sveikiname LAR prezidentą ir naujus LAR prezidiumo bei Etikos komiteto narius, linkime ryžto, siekiant tikslų LAR bendruomenės labui, bei sėkmės darbuose!

Taip pat, informuojame auditorius, kad Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur.

Kviečiame susipažinti su visais priimtais Visuotinio LAR narių susirinkimo nutarimais.
 
Pranešame, jog Visuotinio LAR narių 2016 m. gruodžio 16 d. susirinkimo protokolas ir susirinkimo patvirtinta papildoma medžiaga bus paskelbti artimiausiu metu.

Dėl LAR nario mokesčio už 2016 m. II pusmetį

2017-01-03
Pranešame, kad jau paskelbti 2016 m. gruodžio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2016 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2016 m. lapkričio 1 d. 
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.

Dėl Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo

2016-12-28
Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos audito įstatymo Nr. VII-1227 pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymą), su kuriuo galite susipažinti tesiės aktų registre, paspaudę čia (suvestinė Įstatymo versija pateikta čia).
 
Atkreipiame dėmesį į patikslintą audito sąvoką, kaip ji vartojama Įstatyme, t. y. įsigalioja papildyta sąvoka – finansinių ataskaitų auditas, atitinkamai pakeistas ir Įstatymo pavadinimas į „LR finansinių ataskaitų audito įstatymas“.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį į Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, kuri įsigaliojo 2016 m. gruodžio 24 d.:
5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas finansinių ataskaitų auditas, finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra ir tyrimas bei priimti sprendimai dėl gautų skundų vykdomi pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas.

DĖL AVNT PASKELBTOS APŽVALGOS

2016-12-27
Įgyvendindama audito viešąją priežiūrą ir siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba (toliau – AVNT) atliko viešojo intereso įmonių 2015 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų analizę. AVNT taip pat stebėjo, kaip audito įmonės, atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, vykdo LR audito įstatymo nustatytas pareigas rengti, skelbti pranešimus apie savo veiklos skaidrumą ir teikti patvirtinimus apie nepriklausomumą. Analizės rezultatai apibendrinti 2016 m. gruodžio 2 d. apžvalgoje Nr. A2-38.

AVNT parengtos apžvalgos tikslai:
 • įvertinti internete viešai paskelbtų ir vartotojui be jokių apribojimų pasiekiamų auditorių išvadų dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų kokybę;
 • atkreipti auditorių ir audito įmonių dėmesį į paskelbtos informacijos tinkamumą ir tikslumą; 
 • skleisti LR audito įstatymo 51 ir 53 straipsnių nuostatų, reglamentuojančių audito įmonių pareigas rengti, skelbti pranešimus apie savo veiklos skaidrumą ir teikti patvirtinimus apie nepriklausomumą, geriausią įgyvendinimo praktiką.

AVNT parengtą auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2015 m. finansinių ataskaitų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalgą galima rasti čia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.