Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Dėl 2018 m. gruodžio mėn. Visuotinio LAR narių susirinkimo

2018-09-12
Gerb. Auditoriai,
 
Pranešame ir prašome pasižymėti savo kalendoriuose, jog š. m. gruodžio 14 d. Lietuvos parodų ir konferencijų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, organizuojamas Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.1.1 patvirtintu LAR statutu, įregistruotu 2017 m. rugpjūčio 3 d. Juridiniame asmenų registre, Visuotiniame LAR narių susirinkime galima balsuoti TIK fiziškai dalyvaujant Susirinkime, t. y. teikti balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebus galima. 
Taip pat, primename LAR nariams, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.3.1 patvirtintu LAR veiklos reglamento, įsigaliojusiu kartu su LAR statutu 2017 m. rugpjūčio 3 d., 20 punktu „LAR narys, kuris per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties nedalyvauja 3 ir daugiau visuotiniuose LAR narių susirinkimuose, gali būti pašalintas iš LAR narių. 
 
Informuojame Jus, kad artėjant Susirinkimo datai LAR interneto svetainėje bus paskelbta dalyvių registracija, kuri bus vykdoma iki 2018 m. gruodžio 7 d., siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai.
 
Susirinkimo darbotvarkė, nutarimų projektai ir papildoma medžiaga bus paskelbta lapkričio mėnesį.

Dėl 2018-09-12 Prezidiumo posėdžio Nr. 9 darbotvarkės

2018-09-06
Kviečiame susipažinti su 2018 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 9 darbotvarke.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-09-06
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. rugpjūčio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Susitikimas su bankų atstovais dėl audito įmonių sąrašų sudarymo

2018-08-30
Atsižvelgdama į LAR pasiūlymą, 2018 m. rugpjūčio 27 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba suorganizavo Lietuvos banko, atskirų bankų, Finansų ministerijos ir LAR atstovų – prezidento Sauliaus Lapšinsko ir LAR direktorės Aurelijos Lauruševičiūtės  susitikimą, kuriame buvo aptarti atvejai, kuomet bankai klientams pateikia audito įmonių, kurias laiko patikimomis, sąrašą ir primygtinai ragina samdyti tik tokias audito įmones auditui atlikti.
LAR atstovai pabrėžė, kad sudarydami tokius sąrašus ir nurodydami klientams jų laikytis bankai riboja konkurenciją, ir pateikė nuorodą į LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 39 str. 2 d.:
Bet kokie asmenų susitarimai ar nurodymai, kuriais apribojama įmonės, besirenkančios finansinių ataskaitų auditą atliksiančią audito įmonę, dalyvių susirinkimo pasirinkimo galimybė, skiriant finansinių ataskaitų auditą atliksiančią audito įmonę, rinktis tik iš tam tikrų audito įmonių kategorijų arba sąrašų, laikomi niekiniais. 
 
Atsižvelgdami į LAR atstovų išsakytas pastabas ir Lietuvos banko, Finansų ministerijos bei AVNT poziciją, kad tokie sąrašai neturėtų būti sudaromi, bankų atstovai pažadėjo ateityje tokių audito įmonių sąrašų nesudaryti.
 
Atsižvelgdami į tai, LAR prašo informuoti el. paštu lar@lar.lt (pateikiant įrodymus, pvz., susirašinėjimus el. paštu ar pan.) apie atvejus, kuomet bankai ir toliau reikalauja, kad klientai rinktųsi tik jų sąrašuose nurodytas audito įmones.

Dėl 2018-08-08 Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmeninto protokolo

2018-08-16
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-08-08
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. liepos 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2018-07-20 Prezidiumo posėdžio Nr. 7 nuasmeninto protokolo

2018-08-08
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. liepos 20 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 7 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Tarptautinės buhalterių federacijos (angl. IFAC) naujienos

2018-08-08
TBESV klausimai

Galutinis variantas. Kodekso nuostatų dėl skatinimo priemonių siūlymo ar priėmimo persvarstymas
 
Šis standartas, nustatantis išsamius reikalavimus visų rūšių skatinimo priemonėms, taikomas tiek samdomam buhalteriui profesionalui, tiek ir praktikuojančiam buhalteriui profesionalui tais atvejais, kai skatinimo priemonės yra siūlomos ar priimamos. 
Jame aiškiai apibrėžiami lūkesčiai, jog visi buhalteriai profesionalai supras ir laikysis įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie draudžia teikti arba priimti skatinimo priemones tam tikromis aplinkybėmis, kurios, pavyzdžiui, yra susijusios su kyšininkavimu ir korupcija. Pagal jį taip pat reikalaujama atlikti ketinimų patikrą (angl. intent test), jeigu įstatymuose ar kituose teisės aktuose nėra specialių draudimų dėl skatinimo priemonių, ir visais kitais atvejais taikyti konceptualią sistemą. Pateiktos išsamesnės gairės siekiant padėti buhalteriui profesionalui susiorientuoti skirtingose situacijose.
Pakeistos nuostatos apima paskutinę persvarstyto ir restruktūrizuoto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant Nepriklausomumo standartus) dalį. 
 

MVAĮ klausimai

Tarptautinių audito standartų vadovas atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą
Ketvirtasis leidimas
 
Mažoms ir vidutinėms audito įmonėms būtina praktinė pagalba, kaip taikyti tarptautinius audito standartus atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą. Remdamosi šiomis gairės audito įmonės galės efektyviai ir proporcingai taikyti TAS atlikdamos MVĮ auditą, be to, jos skirtos naudoti visiems praktikuojantiems asmenims.
Dabartiniame ketvirtajame Gairių leidime atspindimi paskutiniai TAS pakeitimai, įskaitant Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) projektus dėl auditoriaus išvados, atskleidimų, auditoriaus atsakomybės, susijusios su kita informacija, ir vidaus auditorių darbo naudojimo.
1-asis tomas apima pagrindines rizika pagrįsto audito koncepcijas, atitinkančias TAS. 
2-asis tomas apima praktines gaires MVĮ auditui atlikti, įskaitant du pavyzdinius atvejo tyrimus: vienas – MVĮ auditas, antras – labai mažos įmonės auditas.
 
Daugiau informacijos (anglų k. - artimiausiu metu LAR ketina išversti į lietuvių k.):https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-18 

TAUSV klausimai

Diskusinis projektas dėl 315-ojo TAS (persvarstyto) „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“
 
Siekdama užtikrinti, kad tarptautiniai audito standartai ir toliau būtų aukštos kokybės, vertingų ir aktualių skirtingose pasaulio šalyse atliekamų auditų pagrindas, TAUSV parengė diskusinį projektą dėl 315-ojo (persvarstyto) TAS Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka, kuriame pateikiami griežtesni reikalavimai ir patobulintos gairės, siekiant:
 • paskatinti nuoseklų ir veiksmingą reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymą ir įvertinimą;
 • modernizuoti 315-ąjį TAS, kuris atitiktų besikeičiančius verslo poreikius, įskaitant informacines technologijas ir tai, kaip auditoriai naudojasi automatizuotomis priemonėmis ir metodais, įskaitant duomenų analizę, audito procedūroms atlikti;
 • pagerinti standartų taikymą esant įvairioms aplinkybėms ir klausimų sudėtingumui; ir
 • sutelkti auditorių dėmesį į profesinio skepticizmo taikymą nustatant riziką ir įvertinant procesą.
Pastabas prašoma pateikti iki 2018 m. lapkričio 2 d.Daugiau informacijos (anglų k.): https://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-isa-315-revised-identifying-and-assessing-risks-material

5-oji Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu direktyva

2018-07-19
2018 m. birželį ES patikslino pinigų plovimo prevencijos (PPP) ir kovos su teroristų finansavimu (KTF) taisykles, siekdama geriau reaguoti į finansinius nusikaltimus. Accountancy Europe paskelbė trumpą pagrindinių PPP / KTF taisyklių, galiojančias ES lygiu ir taikomų MVĮ buhalteriams profesionalams, apžvalgą, kurią teikiame susipažinti (spausti pavadinimą):

Papildoma informacija:

Dokumentas originalo (anglų) kalba: 
 
Direktyva (ES) 2018/843 lietuvių kalba: 

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-07-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. liepos 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.