Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Pasižymėkite datą - LAR vasaros konferencija ir LAR kvalifikacijos kėlimo kursai

2018-02-15
Kaip ir kiekvienais metais, š. m. birželio 1 d. (penktadienį) LAR organizuoja vasaros konferenciją  Palangojeviešbutyje „Gabija“ (Vytauto g. 40, Palanga). Ir dar daugiau!   
 
Atsižvelgiant į auditorių pastabą, kad auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai vyksta vien tik rudenį, kuomet jau reikia pradėti naują sezoną, nuspręsta bent dalį šių kursų organizuoti prieš vasaros konferenciją. Tad džiugiai pranešame, kad dviejų dienų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai aktualiomis temomis bus organizuojami gegužės 30–31 d., vasaros konferencijos išvakarėse, taip pat Palangoje!
 
Sekite LAR naujienas ir sužinokite daugiau!
 

Dėl auditorių atliekamų politinių partijų patikrinimo

2018-02-15
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) kiekvienais metais iki asignavimų paskirstymo analizuoja politinių partijų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitas, auditoriaus išvadas ir auditoriaus ataskaitas dėl pastebėtų faktų bei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalus. Primename, kad patikrinimas atliekamas pagal Politinės partijos patikrinimo techninę užduotį patvirtintą VRK 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. Sp-328. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad VRK asignavimus politinių partijų veiklai paskirsto ir perveda, VRK svarbu įsitikinti, kad politinių partijų veiklai finansuoti skirtos lėšos naudojamos skaidriai ir teisėtai. Ypatingas dėmesys skiriamas valstybės biudžeto asignavimų panaudojimui. 
 
Išnagrinėjus pateiktas auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų bei dažniausius auditorių klausimus, teikiamas išsamesnis paaiškinimas dėl kai kurių procedūrų atlikimo ir atsakymų į klausimus.  
 
 
Svarbu. VRK IS auditoriams pateikia Išvados tekstą. Primintina, kad dalių/pastraipų tekstą galima koreguoti, išskyrus dalių/pastraipų eiliškumą. Auditorius, laikydamasis jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, gali daryti kai kuriuos pakeitimus (keisti linksnius, įterpti tarpus tarp pastraipų, papildyti tekstą, įterpti naujų dalių pvz. ,,Dalyko pabrėžimas“).
 
Taip pat ši informacija (raštas) patalpinti LAR svetainėje Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių patikrinimas

PASITARIMAS DĖL TEISMO EKSPERTIZĖS ĮSTATYMO PROJEKTO

2018-02-13
2018 m. vasario 12 d. LAR atstovai - LAR prezidentas Saulius Lapšinskas, LAR audito komiteto pirmininkė Elena Jankevičienė, auditorius Rimas Butkevičius ir LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė - dalyvavo Teisingumo ministerijos surengtame pasitarime su Finansų ministerija, AVNT ir LAR atstovais dėl Teismo ekspertizės įstatymo projekto. 
Pasitarimo metu pristatyta, kad Valstybės kontrolė, atlikusi valstybinį auditą „Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas“, 2016 m. lapkričio 17 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-40-3-23  konstatavo, kad nebuvo sukurtos tinkamos teisinės prielaidos įvertinti privačių teismo ekspertų kvalifikaciją, kuri buvo suteikta ne teismo ekspertizės įstaigų, o atitinkamų valstybės institucijų. Be to, TEVKT, nagrinėjanti skundus dėl teismo ekspertų veiksmų, kuriais pažeidžiami profesinės etikos principai, negavo reikiamos informacijos specialių žinių reikalaujančiais klausimais iš privatiems teismo ekspertams kvalifikaciją suteikusių įstaigų. Valstybės kontrolė išreiškė nuomonę, kad būtina atlikti teismo eksperto atliktų tyrimų ir pateiktų išvadų kokybės vertinimą bei rekomendavo parengti Teismo ekspertizės įstatymo pakeitimus, nustatant teismo ekspertų, kuriems kvalifikaciją suteikia ne teismo ekspertizės įstaigos, kvalifikacijos patikrinimo tvarką.
Pasitarimo metu buvo diskutuojama, kuri institucija galėtų pagal TEVKT kreipimąsi patikrinti teismo ekspertų, veikiančių audito ir turto vertinimo srityje, kvalifikaciją (ar kvalifikaciją suteikusi, ar viešąją ir valstybinę priežiūrą atliekanti institucija), kuri institucija galėtų priimti teisės aktus, nustatančius kvalifikacijos patikrinimo tvarką, kokia apimtimi galėtų būti tikrinama kvalifikacija, taip pat kokią informaciją kvalifikaciją suteikusi, specialių žinių turinti, institucija, galėtų suteikti TEVKT, kuri nagrinėja skundus dėl teismo ekspertų etikos principų pažeidimų.
Atsižvelgdami į išsakytas pastabas, diskusijos dalyviai nutarė, kad įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendaciją, papildyti TEĮ ir nustatyti, kad: 1.1. Tvarką, pagal kurią patikrinama privataus teismo eksperto kvalifikacija pagal TEVKT siūlymą, nustato kvalifikacija suteikusi institucija.

Dėl apskaitos ir finansų teismo eksperto kvalifikacijos

2018-02-13
Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) parengė Apskaitos ir finansų teismo eksperto kvalifikacinio pasirengimo specialiąją programą, pagal kurią LTEC suteiks apskaitos ir finansų teismo eksperto kvalifikaciją ir privatiems ekspertams.
Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo tvarką galima rasti LTEC tinklapyje adresu http://www.ltec.lt/lt/ekspertu-rengimas.
 
Taip pat su programa galite susipažinti paspaudę pavadinimą:

Lošimų priežiūros tarnybos kreipimasis

2018-02-13
Lošimų priežiūros tarnyba kreipiasi į auditorius ir audito įmones (su raštu galite susipažinti čia) dėl didžiąsias loterijas, azartinius lošimus organizuojančių bendrovių atliekamo finansinio audito. Tarnyba prašo auditorių ir audito įmonių atliekant minėtų bendrovių auditą atsižvelgti į šioms bendrovėms nustatytus reikalavimus Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme. 

Dėl 2018-02-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarkės

2018-02-08
Kviečiame susipažinti su 2018 m. vasario 14 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarke.

VMI renginys „IŠŠŪKIAI, UŽTIKRINANT DUOMENŲ APSAUGĄ IR KIBERNETINĮ SAUGUMĄ“

2018-02-07
2018 m. sausio 31 d. LAR atstovai - Apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkė Justė Tušaitė ir narė Ona Bakšienė, Etikos komiteto narė Ona Dadonienė bei LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo VMI renginyje „IŠŠŪKIAI, UŽTIKRINANT DUOMENŲ APSAUGĄ IR KIBERNETINĮ SAUGUMĄ“, kuris buvo organizuojamas atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriuo siekiama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nustatyti vieningus duomenų apsaugos reikalavimus, didinti duomenų valdytojų atsakomybę už asmens duomenų tvarkymą. Šio renginio tikslas – aptarti aktualijas ir iššūkius duomenų saugumo užtikrinimo srityje, pristatyti, kokių priemonių imasi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas.
 
Dalinamės įspūdžiais ir pristatymų medžiaga - spausti čia.
 

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. I pusmetį

2018-02-07
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. sausio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2018 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.  

Dėl patikslintų auditoriaus išvados pavyzdžių

2018-01-24
Kaip jau kelis kartus Jus informavome, LAR audito komitetas, atsižvelgęs į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 ir LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo papildomus reikalavimus, patikslino auditoriaus išvados pavyzdžius, skirtus ne viešojo ir viešojo intereso įmonių auditams. 
 
Prasidėjus naujajam audito sezonui ir pradėjus rengti auditoriaus išvadas, LAR audito komitetas pastebėjo, kad auditoriaus išvadų pavyzdžius reikėtų patikslinti.
 
Su patikslintu LAR audito komiteto pranešimu ir auditoriaus išvadų pavyzdžiais galite susipažinti LAR svetainėje, LAR audito komiteto veiklai skirtoje skiltyje:
 
AK pranešimas „Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados ATNAUJINTAS“ (2017-09-27, patikslintas 2018-01-24)
 
Taip pat su pakeitimais galite susipažinti šiame trumpame pristatyme: 

Naujasis duomenų apsaugos mechanizmas

2018-01-23
2018 m. gegužės 25 d. įsigalios naujasis duomenų apsaugos mechanizmas GDPR. Atsirado nemažai spekuliacijų šia tema, bei konsultantų, rimtų ir nelabai, siūlančių auditavimo ir sertifikavimo GDPR‘ui paslaugas, tad LAR administracija rekomenduoja peržvelgti toliau pateikiamą informaciją šia tema, gal padės susiorientuoti. Taip pat rekomenduojame nuorodą į trumpą seminarą, kuriame IT saugumo specialistas Andrius Šaveiko paprastai išaiškina, ko vertėtų imtis artėjant gegužei. Seminaro trukmė - 55 minutės: https://youtu.be/Naxd6DbEMOc
 
Daugiau skaitykite ČIA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.