Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Dėl informacijos iš VMI

2017-03-27
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad i.MAS vartotojams sudaryta galimybė savarankiškai valdyti iš sistemos gaunamus pranešimus ir į nurodytą el. pašto adresą gauti tik jiems aktualius sistemos pranešimus, taip mažinant bendrąjį informacijos srautą. Gaunamų pranešimų valdymo funkcija įdiegta atsižvelgiant į verslo atstovų siūlymą sudaryti galimybes i.MAS vartotojams patiems pasirinkti, kokius pranešimus iš i.MAS sistemos jie nori gauti el. paštu. Taip pat i.MAS vartotojai galės užsisakyti pranešimus, susijusius tik su jų pasirinktomis paslaugomis. Ši funkcija skirta padėti mokesčių mokėtojui išsifiltruoti tik jiems aktualią informaciją bei palengvinti jos valdymą. Visi pranešimai bus saugomi i.MAS pranešimų dėžutėje, o vartotojai juos galės peržiūrėti jiems tinkamu metu. Norėdami administruoti iš i.MAS sistemos į el. paštą gaunamų pranešimų kiekį ir pobūdį, mokesčių mokėtojai i.MAS portalo lange „Nustatymai“ turėtų pasirinkti skiltį „Pranešimų nustatymai“ ir ten pažymėti, kokių katerogijų pranešimus pageidauja gauti / negauti el. paštu. 
 
Taip pat, i.SAF vartotojams sudaryta galimybė sąskaitų faktūrų registrų duomenis pateikti automatiškai, t. y. pasinaudojant žiniatinklio paslaugomis, analogija – kaip teikiant važtaraščių duomenis per i.VAZ. Norint pasinaudoti i.SAF posistemio duomenų teikimo paslauga, mokesčių mokėtojas turėtų pritaikyti savo kompiuterines sistemas remiantis VMI pateiktu programos aprašu, kurį galima rasti VMI portale i.SAF žiniatinklio paslaugų specifikacija.

Užuojauta

2017-03-25
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorę Viliją Banienę dėl tėčio Antano Grendos mirties. Užuojautą galite pareikšti 2017 m. kovo 25 d. nuo 15 val. Laidojimo rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje, 1-ojoje salėje. Urna išnešama sekmadienį 12 val. į Liepynės kapines.

Dėl LAR teikiamų pažymų per Elektroninius valdžios vartus

2017-03-24
Siekiant išvengti, kad į Lietuvos auditorių rūmus (LAR) dėl pažymos (dažniausiai dėl nuobaudų) išdavimo nesikreiptų kitų profesijų atstovai, tokie kaip vairuotojai, medžiotojai ir pan., El. valdžios vartų sistemoje buvo atnaujintas LAR teikiamos paslaugos pavadinimas. 
 
Nuo šiol, norėdami užsisakyti vieną iš LAR išduodamų pažymų (ne tik dėl nuobaudų), minėtoje platformoje ieškokite paslaugos pavadinimo „Prašymas LAR dėl pažymos“.
 

Dėl auditoriaus išvados modifikavimo pavyzdžių

2017-03-24
Informuojame, kad LAR lektorius Mindaugas Jukna parengė auditoriaus išvados modifikavimo pavyzdžius, su kuriais kviečiame susipažinti Reglamentų skiltyje Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija arba spausti čia.
 
Atkreipiame dėmesį, kad auditoriaus išvadų modifikavimo formuluotės yra tik pavyzdžiai, kaip galima būtų modifikuoti auditoriaus nuomonę vienu ar kitu atveju. Tai nėra baigtiniai ir visapusiškai išsamūs pavyzdžiai. Kiekvienas atvejis, su kuriuo susiduria auditorius, yra išskirtinis, todėl svarbu įvertinti visas atskiro atvejo aplinkybes. Tik tai atlikęs, auditorius gali nuspręsti dėl geriausios modifikavimo formuluotės konkrečiam atvejui.

Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinės gairės

2017-03-23
Informuojame, kad LAR audito komitetas patikslino Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodines gaires, kurios buvo patvirtintos 2017 m. kovo 22 d. vykusiame LAR audito komiteto posėdyje atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) pastabas, kiek jos neprieštarauja tarptautinių audito standartų (TAS) nuostatoms, ir į persvarstytų TAS reikalavimus. Šios audito gairės taikomos atliekant 2016 m. reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditą.

Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodines gaires galite rasti LAR interneto svetainės skiltyje „Reglamentai“ -> „Audito atlikimo reglamentai“ arba spausdami čia.

Dėl 2017-03-23 Prezidiumo posėdžio Nr. 5 darbotvarkės

2017-03-21
Kviečiame susipažinti su 2017 m. kovo 23 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 5 darbotvarke.

Dėl 2017 m. LAR statuto projekto

2017-03-20
Informuojame, kad LAR statuto darbo grupė parengė LAR statuto projektą, kurį teikiame Jums susipažinti ir komentuoti.
 
LAR statuto projektą ir pastabų lentelę (kurią atnaujinsime pagal gaunamas pastabas) rasite Reglamentai -> LAR veikla arba paspaudę čia
 
Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki š. m. balandžio 18 d. el. pašto adresu lar@lar.lt.

Dėmesio! Norėdami peržiūrėti Statuto projektą ir pastabų lentelę, interneto svetainėje www.lar.lt įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Dėl LAR ir Ukrainos auditorių asociacijos bendradarbiavimo

2017-03-17
Šiandien, kovo 17 d., LAR prezidentas Saulius Lapšinskas pasirašė LAR bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos auditorių asociacijos atstovu Vladimiru Golovach. Šiuo metu Ukrainoje derinamas Audito įstatymo pakeitimas, tad auditorių bendruomenė deda visas pastangas, kad išlaikytų savo nepriklausomumą ir užtikrintų tinkamą jų veiklos reglamentavimą. Atsižvelgdama į puikius Lietuvos ir Ukrainos santykius, Ukrainos auditorių bendruomenė tikisi, kad tokie santykiai bus užmegzti ir tarp audito profesijos atstovų.

img_3552.jpg

Dėl pavyzdinės audito sutarties formos ir audito ataskaitos

2017-03-14
Informuojame, kad Audito komitetas atnaujino pavyzdinės audito sutarties formą pagal 2017 m. kovo 1  d. įsigaliojusio LR finansinių ataskaitų audito įstatymo nuostatas. Atkreipiame dėmesį, kad ši forma nėra privaloma. 
 
Pavyzdinę audito sutarties formą rasite spausdami Reglamentai –> Audito atlikimo reglamentai –>Kita LAR parengta informacija arba paspaudę čia.
 
Taip pat informuojame, kad Audito komitetas pagal minėtą įstatymą atnaujino finansinių ataskaitų audito ataskaitą, kurią pateikė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybai (toliau – Tarnybai) derinti. Suderinus su Tarnyba ir gavus LAR prezidiumo patvirtinimą, finansinių ataskaitų audito ataskaita bus paskelbta LAR svetainėje. Sekite naujienas!

Dėl narystės Audito komitete

2017-03-08
Š. m. kovo mėnesį baigiasi Audito komiteto kadencija. Atsižvelgdami į tai, kviečiame visus auditorius jungtis prie vieno iš savo kolegialaus organo – Audito komiteto – ir prisidėti prie audito metodologijos tobulinimo ir gerinimo. 
 
Prašymus (pasirašytus ir skenuotus) dėl narystės Audito komitete prašome siųsti iki 2017 m. kovo 31 d. el. paštu egle.ciurlyte@lar.lt. Visi prašymai bus teikiami LAR prezidiumui tvirtinti.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.