Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

TBESV siūlomi TBF Buhalterių profesionalų Etikos kodekso pakeitimai

2017-09-22
TBESV paskelbė TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso pakeitimo projektą, kuriame analizuojamos griežtesnės nuostatos dėl skatinimo priemonių siūlymo ir priėmimo, taikomos tiek praktikuojančiam buhalteriui profesionalui, tiek samdomam buhalteriui profesionalui. TBESV siūlomos nuostatos reikalauja, kad buhalteriai profesionalai suprastų ir laikytųsi atitinkamų įstatymų ir teisės aktų tokiose situacijose, kurios susiję su kyšininkavimu ir korupcija, ir patys nesiūlytų bei nepriimtų skatinimo priemonių, sąlygojančių netinkamą elgesį.
 
Su TBESV siūlomais pakeitimais (anglų k.) galite susipažinti čia.

Dėl 2017-09-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 17 nuasmeninto protokolo

2017-09-22
Pranešame, kad jau paskelbtas 2017 m. rugsėjo 14 d. įvykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 17 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su minėtu naujausiu protokolu, tiek su kitais 2017 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2017 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus Palangoje

2017-09-18
Gerb. auditoriai, informuojame, kad į 2017 m. spalio 2-6 d. Palangoje vyksiančius LAR organizuojamus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus jau paleista registracija. Daugiau informacijos apie kursus Palangoje čia.

Europos komisija paskelbė komunikatą „Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės“

2017-09-13
Informuojame, kad Europos Komisija paskelbė komunikatą „Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės“ (2017/C 215/01) (nefinansinės informacijos teikimo metodika).
 
Šis dokumentas parengtas pagal Direktyvos 2014/95/ES 2 straipsnį siekiant padėti atitinkamoms bendrovėms nuosekliai atskleisti svarbią, naudingą ir lengviau palyginamą nefinansinę informaciją. Šiame komunikate pateikiamos neprivalomos gairės ir nenustatoma naujų teisinių įpareigojimų. Tiek, kiek šiuo komunikatu gali būti aiškinama Direktyva 2014/95/ES, Komisijos pozicija nedaro poveikio šios direktyvos aiškinimui, kurį gali pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Šias gaires taikančios bendrovės taip pat gali remtis tarptautinėmis, ES ir nacionalinėmis sistemomis. Šis dokumentas nėra techninis standartas ir nei nefinansinių ataskaitų rengėjai, nei bet kuri jų vardu veikianti ar kita šalis neturėtų tvirtinti, kad nefinansinės ataskaitos atitinka šį dokumentą.

Su visu komuniakto tekstu galite susipažinti paspaudę nuorodą http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01) 

Dėl 2017 m. gruodžio mėn. Visuotinio LAR narių susirinkimo

2017-09-08
Gerb. Auditoriai,
 
Pranešame ir prašome pasižymėti savo kalendoriuose, jog š. m. gruodžio 15 d. Lietuvos parodų ir konferencijų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, organizuojamas Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.1.1 patvirtintu LAR statutu, įregistruotu 2017 m. rugpjūčio 3 d. Juridiniame asmenų registre, Visuotiniame LAR narių susirinkime galima balsuoti TIK fiziškai dalyvaujant Susirinkime, t. y. teikti balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebebus galima. 
Taip pat, primename LAR nariams, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.3.1 patvirtintu LAR veiklos reglamento, įsigaliojusiu kartu su LAR statutu 2017 m. rugpjūčio 3 d., 20 punktu „LAR narys, kuris per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties nedalyvauja 3 ir daugiau visuotiniuose LAR narių susirinkimuose, gali būti pašalintas iš LAR narių. “.
 
Informuojame Jus, kad artėjant Susirinkimo datai LAR interneto svetainėje bus paskelbta dalyvių registracija, kuri bus vykdoma iki 2017 m. gruodžio 8 d., siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai.
 
Susirinkimo darbotvarkė, nutarimų projektai ir papildoma medžiaga bus paskelbta lapkričio mėnesį.

Dėl 2017-09-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarkės

2017-09-08
Kviečiame susipažinti su 2017 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarke.

2017-09-05 ĮVYKO SUSITIKIMAS SU EFRAG IR IASB ATSTOVAIS

2017-09-06
2017 m. rugsėjo 5 d. (antradienį) Lietuvos auditorių rūmų atstovai, kartu su kitų Lietuvos institucijų, verslo subjektų ir Latvijos atstovais, dalyvavo Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba organizuojamame susitikime su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (toliau – EFRAG) ir Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (toliau – IASB) dėl IASB parengto diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai

Diskusijos svečiai trumpai apžvelgė, kas buvo nuveikta atskleidimų srityje nuo 2005-ųjų metų, su kokiomis problemomis buvo susidurt ir kaip jos buvo sprendžiamos, kokių iniciatyvų buvo imtasi Europos lygiu siekiant padidinti atskleidžiamos informacijos efektyvumą ir patenkinti skaitytojų poreikius, kaip kito metinio pranešimo apimtis. Be to, IASB atstovai trumpai apžvelgė diskusijų projektą Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai

Lietuvos atstovai atkreipė svečių dėmesį į tai, kad Lietuvos finansinių ataskaitų rengėjai, rengdami finansines ataskaitas ir metinį pranešimą, prioritetą teikia reikalavimų įgyvendinimui neatsižvelgdami į tai, kaip geriau pateikti informaciją, kad ji skaitytojams būtų suprantamesnė ir lengviau randama. Lietuvos atstovai išreiškė nuomonę, kad tokią situaciją galima būtų pakeisti tik keičiant finansinių ataskaitų rengėjų požiūrį į informacijos atskleidimo procesą. Taip pat Lietuvos atstovai pažymėjo, kad tam tikrais atvejais 6-ojo VAS Aiškinamasis raštas formuluotės yra neaiškios, t. y. dėl vertimo netikslumo tiesiogiai perkeliant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
 
Latvijos atstovai pažymėjo, kad nors Latvijoje yra sukurta speciali informacinė sistema, kuri suteikia galimybę gauti svarbią informaciją įvairiais pjūviais ar netgi nustatyti tam tikrus neatitikimus, Latvijos finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo rengėjai renkasi paprastesnę ir mažiau laikui imlią alternatyvą – dokumentus teikia PDF formatu.

Diskusijų projektą anglų k. galite rasti čia.
Diskusijų projekto santrauką anglų k. galite rasti čia.

Dėl finansinių ataskaitų santraukos ir auditoriaus išvados teikimo Juridinių asmenų registrui

2017-09-04
Sulaukęs klausimų dėl to, ar Juridinių asmenų registrui teikiant finansinių ataskaitų santrauką ir auditoriaus išvadą dėl jos tinkamai įgyvendinami LR įstatymai, Audito komitetas nusprendė kreiptis į Finansų ministeriją ir Ūkio ministeriją. Su gautais atsakymais galite susipažinti čia:
Atsižvelgęs į gautus atsakymus ir temos aktualumą, Audito komitetas parengė pranešimą, su kuriuo galite susipažinti čia.
 
Primename, kad Audito komiteto pranešimai ir kita aktuali Audito komiteto parengta medžiaga skelbiama Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> 
Audito komiteto veikla

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. II pusmetį

2017-09-04
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. rugpjūčio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2017 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad 2016 m. gruodžio 16 d. Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Valstybės kontrolės 2018 m. veiklos planas

2017-09-01
Pradėdama rengti 2018 m. institucijos veiklos planą, Valstybės kontrolė kviečia pasidalyti įžvalgomis apie svarbius pastarojo meto šalies problemas, kurių sprendimas galėtų prisidėti prie esminių ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo pokyčių. Valstybės kontrolė tikisi sulaukti pasiūlymų, kur tikslinga inicijuoti valstybinį veiklos auditą. Pasiūlymus pagrindę papildoma informacija, Valstybės kontrolės teigimu, suteiksite galimybę teisingai suprasti problemų esmę ir jų priežastis.
 
Išsamiau su Valstybės kontrolės kvietimu galite susipažinti spausdami čia.
 
Siūlymus galite teikti paspaudę nuorodą:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.