Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

2017 m. lapkričio 14 d. kokybės užtikrinimo tinklo susitikimas

2017-11-22
2017 m. lapkričio 14 d. LAR atstovai - LAR viceprezidentas Saulius Bakas ir LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė - bei AVNT direktorius Audrius Linartas dalyvavo Anglijos ir Velso sertifikuotųjų buhalterių instituto (angl. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)) suburto kokybės užtikrinimo tinklo apvaliojo stalo diskusijose Briuselyje. Šis kokybės užtikrinimo tinklas orientuotas į ne viešojo intereso auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių peržiūrų kokybę Europos lygiu. Tinklo nariais jau yra Bulgarijos, Graikijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Turkijos buhalterių ir auditorių asociacijos. Lietuvos, Kipro, Estijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Maltos atstovai dalyvavo kaip stebėtojai. Taip pat diskusijoje dalyvavo ir informacija dalinosi Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (angl. Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB) bei Jungtinės Karalystės audito priežiūros įstaigos atstovas.
 
Šio vizito tikslas - susipažinti su šio tinklo veikla, suprasti, kokių tikslų siekiama ir kaip bei kokiais būdais jie įgyvendinami. Lietuva yra pakviesta jungtis prie šio tinklo kaip lygiavertis partneris.    
 
Apvaliojo stalo dalyviai aktyviai dalinosi, su kokiais iššūkiais tenka susidurti vykdant kokybės užtikrinimą savo šalyje, kokie sprendimo būdai jau įgyvendinti ir kokie sprendimai galėtų būtų pritaikomi tam tikrais atvejais.
 
 
Apvaliojo stalo skaidrės pateiktos čia.
 
Bendra dalyvių nuotrauka Facebook paskyroje čia

Dėl ESMA nustatytų prioritetinių sričių

2017-11-21
Kaip ir kiekvienais metais, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija (ESMA) paskelbė emitentų (bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje) 2017 m. finansinių ataskaitų tikrintinų sričių prioritetus. 
 
Lietuvos bankas, kaip nacionalinė priežiūros institucija, vykdydama emitentų 2017 m. finansinių ataskaitų patikrinimus, privalės peržiūrėti ir ESMA nustatytas prioritetines sritis, todėl prašo auditorių tikrinant 2017 m. finansines ataskaitas skirti daugiau dėmesio ESMA įvardintoms prioritetinėms sritims.   
 
Visą Lietuvos banko žinutę ir ESMA prioritetus rasite čia: 

Dėl „AAM aktualijų“ boulingo turnyro

2017-11-21
„AAM aktualijų“ savaitraštis keturioliktą kartą rengia boulingo turnyrą ir kviečia Lietuvos auditorių rūmus atstovauti Lietuvos auditoriams. 

Kasmetinis „AAM aktualijų“ boulingo turnyras vyks 2017 m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienį), boulingo klube „Amerigo“ (prekybos centre „MADA“, Viršuliškių g. 40, Vilnius), renginio pradžia 18 val. 

Tad kviečiame auditorius atstovauti Lietuvos auditorių rūmus šiame azartiškame renginyje ir linksmai praleisti laiką su kolegomis! Registruotis į LAR boulingo komandą galite el. paštu lar@lar.lt.

PRIMINIMAS dėl Audito komiteto papildytos auditoriaus išvados

2017-11-20
Primename, kad šiais metais rugsėjį Audito komitetas atnaujino ir paskelbė papildytą auditoriaus išvadą, kurią galite rasti Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Audito komiteto veikla
 
Dėmesio! Papildyta auditoriaus išvada buvo suderinta su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau - Tarnyba).
 
Audito komitetas atkreipia visų auditorių dėmesį į šiuos svarbius momentus:
 • auditoriaus išvada buvo papildyta atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 ir LR įmonių (grupių konsoliduotosios) finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (pilka spalva pažymėtos dalys);
 • auditoriaus išvadoje buvo pakoreguotas sakinys:
Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
 • su Tarnyba suderintos išvados pakeitimai, tokie kaip sakinių išbraukimas, nėra galimi ir auditoriai turėtų vadovautis viena Audito komiteto parengta standartine forma.

Dėl 2017-12-15 visuotinio LAR narių susirinkimo

2017-11-14
Informuojame, kad š. m. gruodžio 15 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
 
Kviečiame susipažinti su Susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais. Išsamesnę informaciją galite rasti čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.1.1 patvirtintu LAR statutu, įregistruotu 2017 m. rugpjūčio 3 d. Juridiniame asmenų registre, Visuotiniame LAR narių susirinkime galima balsuoti TIK fiziškai dalyvaujant Susirinkime, t. y. teikti balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebebus galima
 
Taip pat, primename LAR nariams, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.3.1 patvirtintu LAR veiklos reglamento, įsigaliojusiu kartu su LAR statutu 2017 m. rugpjūčio 3 d., 20 punktu „LAR narys, kuris per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties nedalyvauja 3 ir daugiau visuotiniuose LAR narių susirinkimuose, gali būti pašalintas iš LAR narių. “.
 
Atsižvelgdami į šiemet įsigaliojusius pakeitimus, skelbiame preliminarią registraciją į Susirinkimą: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, registracija vyks iki gruodžio 8 d. 16 val.

Dėl LAR finansinių ataskaitų audito ir veiklos audito paslaugų pirkimo

2017-11-14
Kviečiame dalyvauti Lietuvos auditorių rūmų finansinių ataskaitų audito ir veiklos audito paslaugų pirkime, vykdomame neskelbiamos apklausos būdu. 
Perkamos paslaugos apima LAR finansinių ataskaitų audito ir LAR veiklos audito paslaugas už laikotarpius nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2019 m. rugsėjo 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 
 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. gruodžio 1 d. 10:00 val.    
 
Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymo A dalis (Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją) iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino turi būti pateikta nuskenuota el. paštu adresu lar@lar.lt. Pasiūlymo B dalis (Kainos) iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino turi būti pateikta užklijuotame voke asmeniškai arba paštu Lietuvos auditorių rūmams, Ukmergės g. 369A, LT-12142, Vilnius. Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami. 

Galimybė dalyvauti Jaunojo profesionalo dienoje Briuselyje

2017-11-12
Kreipiamės į jaunuosius LAR narius, kurie nestokoja ambicijų bei užsidegimo nuveikti kažką reikšminga ne tik dėl LAR, bet ir pačios auditoriaus profesijos. LAR prezidiumas nusprendė priimti Accountancy Europe kvietimą ir deleguoti vieną LAR narį į gruodžio 5 d. renginį „Jaunojo profesionalo diena“. Išsamiau su pakvietimu galite susipažinti čia.
 
 
DĖMESIO! LAR apmoka kelionės išlaidas, tad raginame suskubti ir iki lapkričio 17 d. kreiptis į LAR el. paštu lar@lar.lt. Į Briuselį keliaus tas, kas pirmas parašys nurodytu adresu! Pasinaudokite puikia proga ne tik praplėsti žinias, bet ir karjeros galimybes!
 
Reikalavimas. Pateikti komandiruotės ataskaitą ir pristatyti LAR prezidiumui, kas buvo nuveikta.

Dėl ADD_IS techninio ir metodologinio aptarnavimo

2017-11-12
Atsižvelgdami į aktyvų domėjimąsi atnaujinta ADD_IS versija ir prašymą suteikti metodinę pagalbą, patiksliname anksčiau skelbtą informaciją.
 
ADD_IS 14.0 versijos įdiegimo instrukcija pateikta adresu:
 
Prireikus techninės pagalbos ir norint įsigyti licenciją, prašytume kreiptis el. paštu addis@virtloga.com
 
Prireikus metodinės pagalbos, prašytume kreiptis į Vaidą Kačergienę el. paštu Vaida.Kacergiene@avauditas.lt.
 
Jeigu pageidaujate mokymų, apie tai informuokite LAR administraciją - susidarius ne mažiau kaip 10 asmenų grupei, organizuosime papildomus ADD_IS mokymus.
 
 
LAR atlieka koordinatoriaus vaidmenį, todėl nedvejodami kreipkitės visais su ADD_IS susijusiais klausimais el. paštu aurelija.lauruseviciute@lar.lt arba tel. +370 615 51296.
 
Informacija apie ADD_IS taip pat pateikta LAR svetainėje, adresu http://lar.lt/www/new/page.php?229 

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. II pusmetį

2017-11-06
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. spalio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai
 
Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2017 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad 2016 m. gruodžio 16 d. Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2017-10-30 Prezidiumo posėdžio Nr. 20 nuasmeninto protokolo

2017-11-03
Pranešame, kad jau paskelbtas 2017 m. spalio 30 d. el. būdu vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 20 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su minėtu naujausiu protokolu, tiek su kitais 2017 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2017 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.