LAR: Tarptautiniai audito standartai
 
Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Tarptautiniai audito standartai


200-asis TAS  Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus

210-asis TAS  Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų

220-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė

230-asis TAS  Audito dokumentavimas

240-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą

250-asis TAS  Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą

265-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus

300-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito planavimas

315-asis TAS (2014 m. persvarstytas) Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas suprantant įmonę ir jos aplinką

320-asis TAS  Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą

330-asis TAS  Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką

402-asis TAS  Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone

450-asis TAS  Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

500-asis TAS  Audito įrodymai

501-asis TAS  Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių

505-asis TAS  Išorės šalių patvirtinimai

510-asis TAS  Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai

520-asis TAS  Analitinės procedūros

530-asis TAS  Audito atranka

540-asis TAS  Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas

550-asis TAS  Susijusios šalys

560-asis TAS  Pobalansiniai įvykiai

580-asis TAS  Rašytiniai pareiškimai

600-asis TAS  Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)

610-asis TAS  (2009 m. versija) | 610-asis TAS (2013 m. persvarstytas) Vidaus auditorių darbo naudojimas 

620-asis TAS  Auditoriaus eksperto darbo naudojimas

710-asis TAS  Lyginamoji informacija - atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos

 
NEBEGALIOJANTYS (persvarstytus žiūrėti čia):
 
260-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų informavimas 

315-asis TAS  (2009 m. versija)

570-asis TAS  Veiklos tęstinumas

700-asis TAS  Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas
 
705-asis TAS  Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje

706-asis TAS  „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje
 
720-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos

800-asis TAS  Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas

805-asis TAS  Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas (2015-10-19 tikslintas)

810-asis TAS  Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos
 
Žodynas, naudotas „Aiškumo“ projekto tarptautinių audito standartų ir tarptautinio kokybės kontrolės standarto vertimų metu.

Žodynas (vertimams iki 2014 m.) 
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.