Lietuvos auditorių rūmai kviečia visus auditorius diskutuoti dėl Audito įstatymo galimų pakeitimų. Kadangi šių metų rudenį planuojama parengti Audito įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo bus siekiama išspręsti šiuo metu įstatyme esančias problemas, kviečiame visus pateikti savo pastabas dėl galimo Audito įstatymo nuostatų tobulinimo.
 
Pastabas galima pateikti su matomais pataisymais koreguojant patį Audito įstatymą arba teikiant pastabas lentelėje. Prašome savo pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d.