Audito ir apskaitos tarnyba parengė Verslo apskaitos standartų rengimo principų projektą, kurį paskelbė interneto svetainėje www.aat.lt visuomenei svarstyti.
Kviečiame auditorius teikti pastabas dėl minėto projekto iki š. m. kovo 16 d. el. paštu lar@lar.lt.