Europos buhalterių federacija (sutr. FEE) išplatino savo organizacijoms narėms Europos Komisijos darbo dokumentą Nr.13/2007/EGAOB, kuris bus svarstomas Europos auditorių priežiūros institucijų grupės (angl. sutr. EGAOB) 2007-06-07 susitikime. Šiame darbo dokumente apibendrintos EK idėjos apie galimą naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių / audito įmonių audituojančių bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose.
Kviečiame susipažinti su EK darbo dokumentu (anglų kalba) ir LAR parengta šio dokumento apžvalga.