Lietuvos auditorių rūmų atstovai 2007-03-07 dalyvavo susitikime su Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Susitikime buvo išsakytos projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metu BPD priemones, audito atlikimo problemos (pridedama) bei pateikti siūlymai dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų audito atlikimo (pridedama).
Susitikime buvo susitarta, kad reikėtų iš susitikime dalyvavusių institucijų skirti atstovus darbo grupei, kuri, išanalizavusi esamą situaciją ir iškilusias problemas, pateiktų visoms šalims priimtinus sprendimus.