Prezidiumas š.m. rugpjūčio 31 d. (posėdyje Nr.11) patvirtino Perėjimo prie Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių kokybės kontrolės standartų, Tarptautinių audito standartų, Tarptautinių peržvalgos standartų, Tarptautinių užtikrinimo užduočių standartų, Tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekso taikymo planą. Kviečiame susipažinti su patvirtintu dokumentu.