Kviečiame auditorius dalyvauti auditorių kontrolierių atrankoje 2010 metų kadencijai. Asmuo, pageidaujantis būti auditoriumi kontrolieriumi, Lietuvos auditorių rūmams (adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius) iki 2010 m. vasario 10 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
 - prašymą;
 - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 - išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą, kuriame turi būti nurodyta per paskutinius 5 metus atliktų auditų skaičius, tarp jų viešojo intereso įmonių;
 - auditoriaus pažymėjimo kopiją;
 - dviejų atestuotų ir praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 - raštišką sutikimą, kad būdamas auditoriumi kontrolieriumi sustabdytų praktinę veiklą audito ar kitose srityse visai auditoriaus kontrolieriaus kadencijai (šis dokumentas pateikiamas tik jeigu sutinka, nes sutikimas nėra privalomas).
Atkreipiame dėmesį, kad auditorius kontrolierius turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
 - turėti ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus ar valstybės narės auditoriaus patirtį;
 - neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl audito atlikimo kokybės ar etikos kodekso pažeidimų;
 - neturėti galiojančių drausminių nuobaudų;
 - būti nepriekaištingos reputacijos.
Prašome susipažinti su visu Audito ir apskaitos tarnybos patvirtintu reikalavimų auditoriams kontrolieriams sąrašu bei kitomis sąlygomis (sąlygos). Jei kiltų klausimų, kreipkitės: tel. +370 5 2032873 arba el. paštu vidmantas.satkus@lar.lt.