Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, 2012-12-03 d. Nr. 46 (718)
„Įgytos žinios Lietuvos auditoriams padės konkuruoti ir užsienio rinkose“

„Lietuvos rytas“, 2012-05-12 d. Nr. 115 (6478)
LAR mokymų projektas – žymus indėlis į kvalifikacijos kėlimą audito profesijos istorijoje

„Apskaitos ir mokesčių apžvalga“, 2011 lapkritis Nr. 11 (209)
Šalies auditoriai skaičiuoja trejų metų LAR mokymų projekto rezultatus

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, 2011-03-07 d. Nr. 9(633)
Galimybe kelti kompetencijas jau pasinaudojo per 300 audito įmonių darbuotojų.

„Verslo žinios“, 2011-02-04 d. Nr. 25/2011
Lietuvos auditoriai tarptautinės apskaitos ir audito žinias gilino Airijoje

LAR mokymų projekto dalyviams - šimtametė Airijos auditorių patirtis (2010-09-17)

„Verslo žinios“, 2009-08-14 d. Nr. 154 (3054)
Lietuvos auditoriams – naujos galimybės tobulėti