Lietuvos auditorių rūmai 2020 m. gegužės 17 d. sėkmingai baigė įgyvendinti trejus metus trukusį projektą  „Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. Nr. 09.4.3-ESFA-K-814), bendrai finansuojamą Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis. 

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2017 m. gegužės 17 d., projekto veiklos buvo vykdomos 36 mėn. 

Projekto vertė: 487854  Eur, iš jų 354802 Eur sudarė Europos Sąjungos parama, LAR  ir projekto partnerių nuosavo indėlio dalis sudarė 133051 Eur.    

Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projektu siekiama kelti audito ir apskaitos įmonių darbuotojų konkurencingumą, užtikrinant aukštą darbuotojų gebėjimų lygį, galimybes prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių ir sumažinant netolygumus rinkoje.  

Iš viso projekte dalyvavo 51 audito ir apskaitos įmonė. Mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus įgijo 345 projekto dalyviai.    

Projekto dalyviai 2017 - 2020 m. kėlė kvalifikaciją audito ir apskaitos profesinėje bei užsienio kalbų ugdymo srityse. Profesinėje srityje auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai ir kiti audito bei apskaitos įmonių darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti audito, apskaitos, mokesčių, teisės ir informacinių technologijų srities mokymuose, kurių turinys nuolatos buvo pritaikomas reaguojant į teisinės aplinkos pokyčius ir audito bei apskaitos aktualijas.   

Net 53 projekto dalyviai kėlė kvalifikaciją trijų dienų kursuose „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties mokymai“, kurių metu buvo detaliai susipažinta su SAF-T diegimo bei panaudojimo gerąja praktika Portugalijoje, kuri yra itin aktuali pereinant prie e-audito praktikos Lietuvoje.   

Atsižvelgiant į iškilusį poreikį kelti auditorių kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse, projekto eigoje papildomai buvo suorganizuoti trijų dienų kursai „ES Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 5-osio direktyvos nuostatų taikymo praktiniai mokymai remiantis Kipro patirtimi“, kuriuose dalyvavo 46 projekto dalyviai. Mokymų dalyviams buvo itin naudinga patirtis susipažinti su Kipro audito įmonių gerąją praktika taikant ES Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 4-osios direktyvos nuostatas ir praktinį pasiruošimą 5-osios direktyvos įgyvendinimui.   

Projekto dalyviai taip pat gilino užsienio kalbų žinias pagal specialiai pritaikytas mokymo programas finansų ir apskaitos sektoriui: anglų kalbos kursuose dalyvavo 131 dalyvis, rusų kalbos – 10 dalyvių. Visi dalyviai mokymų pabaigoje laikė žinių patikrinimo testus ir gavo pasiektą užsienio žinių lygį patvirtinančius pažymėjimus.
 

es_paramos_zenklas_su_lar_logo.jpg

_____________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2020-06-04