Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Kaunas 2017


2017 m. LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Kaune vyko 2017 m. spalio - lapkričio mėn.

Kursai vyko BLC verslo lyderių centre, adresu K. Donelaičio g. 62, Kaunas.


Darbotvarkė 8 ak. val. kursų trukmės
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 9 val.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 13.15 val. 

LAR organizuotų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Kaune spalio mėn. grafikas:

Mokymų data
(laikas)
I dalis  
II dalis
Mokymosi pobūdisTemos pavadinimasMokymų trukmė / val.DėstytojasMokymų kaina / Eur
III
 2017-10-09
pirmadienis 9:00-16:30
 IIPraktinis taikymas 9 TFAS "Finansinės priemonės"
(įsigalios nuo 2018-01-01)
15 TFAS "Pajamos pagal sutartis su klientais"
(įsigalios nuo 2018-01-01)
  8Kristina Volodkovič 84
 2017-10-16
pirmadienis
 9:00-16:30
 II Praktinis taikymas Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų praktinis taikymas ir skirtumai nuo verslo apskaitos standartų  8 Laimutė Kazlauskienė 84
2017-10-23
pirmadienis
 9:00-16:30
IIPraktinis taikymasNaujas Darbo kodeksas. Aktualijos. 
Naujos darbo sutarčių rūšys, įvedus naująjį Darbo kodeksą;
Darbo užmokesčio ir premijavimo sistema.
Darbo laiko apskaitos pokyčiai
Darbo sutarties pakeitimo ir nutraukimo procesas ir pagrindai. Nauji įspėjimo terminai, išeitinės išmokos.
Kolektyvinių santykių pokyčiai: darbo tarybos, kaip jas įsteigti įmonėje, ar jos yra privalomos.
Mokestinės kontrolės procedūros ir mokestiniai ginčai.
Mokesčių teisės skirtumai nuo kitų teisės šakų.
Patikrinimo ir tyrimo procesas.
Mokesčių mokėtojo teisės. 
Teisė neliudyti prieš save mokestiniame ginče.
Mokestinis ginčas.
Problematika ir aktualijos

 8Paulius Čerka84
2017.10.24
antradienis
9.00-12.15
IPraktinis taikymasFinansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos pakeitimai
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 straipsnis. Audito įmonių pareigos
Audito įmonė privalo:
1) atlikdama finansinių ataskaitų auditą, laikytis auditorių ir audito įmonių darbo organizavimo ir audito įmonės vidaus organizacinės struktūros reikalavimų (2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES 24a straipsnis);
10) kai atliekama jos atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra, tikrinimas, tyrimas ar pažeidimo tyrimas, teikti Auditorių rūmams, Įstaigai atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrai, tikrinimui, tyrimui ar pažeidimo tyrimui atlikti reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas, paaiškinimus.
4 Jolanta Dalia Staliūnienė42
2017.10.24
antradienis
13.15-16.30
IPraktinis taikymasAtsakas į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą 
BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ ETIKOS KODEKSO VADOVAS 
B DALIS. 225, 
C DALIS  360 
Atsakas į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą
4 Jolanta Dalia Staliūnienė42
2017-10-30
pirmadienis
 9:00-16:30
IAtvejų analizėFinansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimas. 1 TKKS praktinis taikymas, siekiant sukurti efektyvią audito įmonės kokybės kontrolės sistemą, užtikrinančią kokybišką audito atlikimą8 Nijolė Zibalienė96


LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Kaune lapkričio mėn. grafikas:

Mokymų data
(laikas)
I dalis  
II dalis
Mokymosi pobūdisTemos pavadinimasMokymų trukmė / val.DėstytojasMokymų kaina / Eur
III
 2017-11-06
pirmadienis 9:00-16:30
 IIPraktinis taikymasGeroji patirtis, skaičiuojant PVM ir akcizus
Kursų metu bus nagrinėjamos aktualios PVM apmokestinimo temos, PVM atskaitos ypatybės, mišri veikla (PVM apmokestinama ir neapmokestinama), atvirkštinio apmokestinimo klausimai. Bus pristatyti pagrindiniai akcizų surinkimo principai, aptariamos prekės, už kurias mokami akcizai ir kitos aktualios temos. Kursų metu bus galimos diskusijos, klausimų sprendimas ir aptarimas.

  8Neringa Samuilovienė 84

2017-11-13
pirmadienis
 9:00-16:30
 IAtvejų analizė 
Auditoriaus išvada: 30 modifikavimo atvejų analizė
30-ies atvejų analizė, pateikiant dažniau ar rečiau pasitaikančias praktines situacijas dėl auditoriaus išvados modifikavimo, taip pat pasiūlant galimas modifikavimo formuluotes. Situacijos apima šiuos modifikavimo atvejus: sąlyginė nuomonė dėl audito darbo apimties apribojimo, sąlyginė nuomonė dėl nesutarimų su vadovybe, atsisakymas pareikšti nuomonę, neigiama nuomonė, besąlyginė nuomonė su dalyko pabrėžimo pastraipa; modifikavimas dėl finansinių ataskaitų neatitikties apskaitos standartams (analizuojami finansinių ataskaitų straipsniai bei komponentai: ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtai, atidėtasis pelno mokesčio turtas, gautinos sumos, atsargos, įsipareigojimai, atidėjiniai, kapitalas, sąnaudos; atskleidimai, konsolidavimas, ir kita), modifikavimas dėl audito procedūrų (veiklos tęstinumas, vadovybės patvirtinimai, neatlikti koregavimai, kelios išlygos kartu, ir kita). Tema atnaujinta pateikiant naujus auditoriaus išvados šablonus
 8 Mindaugas Jukna 96

NEĮVYKS.
 2017-11-21

 II Praktinis taikymas IT gudrybės auditoriaus kasdieniniame darbe 8 prof. dr. Dalia Krikščiūnienė 84
NEĮVYKS
2017-11-23
PERKELIAMI Į 2017-12-09 (šeštadienis)
IPraktinis taikymas
Specialūs svarstymai pagal specialiosios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų,  atskiros finansinės ataskaitos arba konkretaus finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditams. Audito užduotis  finansinių ataskaitų santraukai.  800-TAS, 805-TAS ir 810-TAS taikymas.
8 Irma Kamarauskienė84

LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Kaune gruodžio mėn. grafikas:

Mokymų data
(laikas)
I dalis  
II dalis
Mokymosi pobūdisTemos pavadinimasMokymų trukmė / val.DėstytojasMokymų kaina / Eur
III

NEĮVYKS
2017-12-07
PERKELIAMI Į 2017-12-16 (šeštadienis)
 IPraktinis taikymasIstorinių finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinės finansinės informacijos peržvalga: užduotis, atlikimas, ataskaitos forma ir turinys. 2400-TPUS ir 2410-TPUS taikymas 8 Irma Kamarauskienė 84
2017-12-09
šeštadienis 9:00-16:30
IPraktinis taikymas
Specialūs svarstymai pagal specialiosios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų,  atskiros finansinės ataskaitos arba konkretaus finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditams. Audito užduotis  finansinių ataskaitų santraukai.  800-TAS, 805-TAS ir 810-TAS taikymas.
8 Irma Kamarauskienė84
2017-12-16
šeštadienis 9:00-16:30
IPraktinis taikymas
Istorinių finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinės finansinės informacijos peržvalga: užduotis, atlikimas, ataskaitos forma ir turinys. 2400-TPUS ir 2410-TPUS taikymas
8 Irma Kamarauskienė84


LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis. 2013 m.sausio 21 d. Prezidiumas patvirtino
 Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (suderinta su AAT, įsigaliojo nuo 2013 vasario 8 d.)

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ
:
Auditorius per 2015-2017 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš programų I dalyje išvardintų programų.

_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. 
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais. 

____________________________________________________________________________________________________
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.