Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Dėl finansinių ataskaitų audito ataskaitos reikalavimų

2018-12-11
Informuojame, kad LAR audito komitetas parengė du atskirus finansinių ataskaitų audito ataskaitos reikalavimus, kurie buvo suderinti su AVNT. Kviečiame susipažinti:
Atkreipiame dėmesį, kad šiuos reikalavimus taip pat galima rasti Audito komiteto veiklai skirtoje skiltyje:
Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Audito komiteto veikla

Dėl 2018-12-14 visuotinio LAR narių susirinkimo

2018-12-11
Primename, kad š. m. gruodžio 14 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
 
Atkreipiame auditorių dėmesį, kad kol kas nėra pasiūlytas pakankamas rinkimams reikiamas kandidatų į žemiau nurodytus LAR organų rinkimus skaičius: į Prezidento pareigas reikalingi mažiausiai 2 kandidatai, į Prezidiumo narius mažiausiai 9, į LAR garbės teismo narius mažiausiai 6. Todėl prašome būti aktyviems ir siūlyti savo kandidatus į:
Primename, kad yra paskelbta preliminari registracija į Susirinkimą: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, preliminari registracija pratęsiama iki gruodžio 12 d. 17 val.

Taip pat, kviečiame dar kartą susipažinti su 2018 m. balandžio 11 d. Prezidiumo posėdyje Nr. 4 patvirtinta visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo tvarka, kuri patalpinta skiltyje: Reglamentai -> LAR veikla -> Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo, vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame LAR narių susirinkime tvarka.
 
Naujai įkeltą papildomą Susirinkimo medžiagą bei kitą aktualią informaciją galite rasti čia.

Narystės komisijos pranešimas dėl visuotinių LAR narių susirinkimų lankomumo

2018-12-10
Narystės komisija primena tikriesiems LAR nariams (auditoriams), kurių narystė LAR nėra sustabdyta, apie prievolę dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose (toliau – susirinkimas), vadovaujantis LAR statuto 24.5 punktu. Prievolė tiesiogiai susijusi su LAR statuto 34 punkte nurodoma sąlyga, kada susirinkimas laikomas teisėtu: „Visuotinis LAR narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tikrųjų LAR narių, kurių narystė LAR nėra sustabdyta.“ 
 
Nariai informuojami, kad Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo, vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame LAR narių susirinkime tvarkos 21 punkte apibrėžta, kad „Dalyvavimas Susirinkime laikomas dalyvavimu visų Susirinkimo klausimų, numatytų iš anksto paskelbtoje Susirinkimo darbotvarkėje, nagrinėjime. LAR narys, kuris neužsiregistruoja Susirinkimo dalyvių registracijos žurnale šios tvarkos 9.2 ir 9.3 punkte nurodytais atvejais, laikomas nedalyvavusiu Susirinkime ir perduodamas nagrinėti LAR narystės komisijai.“ 
 
Taip pat, narių dėmesys atkreipiamas į tai, kad, vadovaujantis LAR veiklos reglamento 20 punktu, nedalyvaudamas trijuose ir daugiau susirinkimų per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties, narys gali būti pašalintas iš LAR narių. Nedalyvavęs susirinkime narys, rekomenduotina nedelsiant po kiekvieno susirinkimo, Narystės komisijai turi pateikti pasiaiškinimus, kodėl jis 5 iš eilės einančius metus nedalyvavo trijuose ir daugiau susirinkimų, šių pasiaiškinimų pagrįstumas bus įvertintas ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų iki eilinio susirinkimo. Jei Narystės komisija nutaria, kad pateiktos priežastys nėra pateisinamos, arba jeigu narys nepateikia pasiaiškinimų, Narystės komisija teikia susirinkimui siūlymą panaikinti jo narystę LAR.
 
Atsižvelgdami į šį pranešimą, kviečiame dar kartą susipažinti su visuotinių LAR narių susirinkimų lankomumo ataskaita, aktualia 2018 m. lapkričio 13 d.
 
Narystės komisijos pranešimai skelbiami skiltyje -> Narystės komisijos pranešimai.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-12-10
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. lapkričio 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2018-11-26 neelinio Prezidiumo posėdžio Nr. 12 nuasmeninto protokolo

2018-12-05
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. lapkričio 26 d. vykusio neeilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 12 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

20 minimalių reikalavimų, kurie padės apsaugoti asmens duomenis kiekvienoje organizacijoje

2018-12-04
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“. Šiose gairėse inspekcija rekomenduoja 20 minimalių organizacinių ir techninių duomenų saugumo reikalavimų, pakankamų tose organizacijose, kurių tvarkomų asmens duomenų saugumo rizika, susijusi su pavojais fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, yra žema. Taigi, šiuos reikalavimus privalo įgyvendinti kiekviena asmens duomenis tvarkanti organizacija ar asmuo, o daugelis imtis ir papildomų, kad užtikrintų tinkamą savo tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį.

Daugiau skaitykite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos svetainėje, adresu https://www.ada.lt/go.php/lit/img  (skaitykite 2018-11-19 naujieną, šiek tiek sutrikusi VDAT svetainės veikla).

Dėl susitikimų su LAR atstovais

2018-12-03
Primename, jog norintieji dalyvauti LAR organizuojamuose susitikimuose gruodžio 4 d. Klapėdojegruodžio 10 d. Kaunegruodžio 13 d. Vilniuje su LAR prezidentu Sauliumi Lapšinsku ir LAR direktore Aurelija Lauruševičiūte, kuriuose bus diskutuojama naujųjų LAR vidinių tvarkų, audito profesijos ateities bei einamaisiais klausimais, dar turite galimybę registruotis šiuo adresu: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai, Jums patogiu laiku. 
 
Taip pat, raginame auditorius, svarstančius apie dalyvavimą LAR prezidento rinkimuose, prisijungti prie susitikimų ir geriau susipažinti su auditorių bendruomene, išgirsti jos lūkesčius.

Registracija vyks iki šiandienos 17 val.

Kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje - gruodžio mėnuo

2018-11-30
Atkreipiame dėmesį, kad gruodžio mėnesį Vilniuje organizuojami šie kvalifikacijos kėlimo kursai NAUJOMIS temomis:
 
2018-12-10 (pirmadienis) Viešieji pirkimai: tiekėjų pašalinimas ir pirkimo sutarties vykdymas. Įsigaliojus naujam LR finansinių ataskaitų audito įstatymui, kuriame praplėstas viešojo intereso įmonių sąrašas, dalis auditorių nusprendė nutraukti audito sutartis. Nors pagal LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 str. 9 p. apie tai nebūtina pranešti AVNT, tačiau dėl to auditorius ir audito įmonė gali patekti į "juoduosius sąrašus". Apie tai ir daugiau informacijos pateiks Viešųjų pirkimų tarnybos atstovės Odeta Siudikaitė ir Loreta Juškaitė – Pečul

2018-12-17 (pirmadienis) Audito procedūroms taikytini tarptautiniai audito standartai ir audito dokumentai. Artėjant audito sezonui, kviečiame atnaujinti žinias audito srityje su auditore ir LAR prezidiumo nare Vaida Kačergiene. Tai vienintelė proga sudalyvauti Vaidos Kačergienės paskaitoje, nes dėl didelio užimtumo lektorė šiais metais daugiau nebedėstys.

2018-12-18 (antradienis) Esminiai VAS ir TFAS skirtumaiDaugumai klientų perėjimas nuo verslo apskaitos standartų (VAS) prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) iš pirmo žvilgsnio atrodo nesudėtingas, tačiau taip nėra. Kviečiame praplėsti ir pagilinti žinias su LAR lektore ir VU dėstytoja dr. Ramune Budrionyte.

2018-12-20 (ketvirtadienis) Antikorupcinės aplinkos kūrimas: kodėl naudinga ir reikalinga? Naujos redakcijos LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 str. 2 d. 2 p. nurodyta, kad auditoriai privalo nuolat kelti kvalifikaciją, " įskaitant temas korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius," tema. Atsižvelgiant į tokį reikalavimą buvo pakviesta LR STT Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkė Jurgita Razmytė, kuri galėtų kompetentingiausiai atsakyti į rūpimus klausimus ir pateikti aktualią informaciją.

2018-12-20 (ketvirtadienis) Audito rizikos vertinimas, audito reikšmingumas, audito strategija ir audito planas, sudaromas atsižvelgiant į riziką. Tema buvo pasirinkta atsižvelgiant į pateiktus pageidavimus dėl audito temų ir peržiūrų metu nustatytus trūkumus. Lektorė - auditorė ir LAR prezidiumo narė Lina Drakšienė.

2018-12-21 (penktadienis) Sutartos procedūros pagal 4400-ąjį TSPS. Šiais metais pasikeitus teisės aktams, nuo kitų metų labai išaugs sutartų procedūrų paklausa - reguliuojamosios veiklos patikra (VKEKK), mokslo technologijų parkų Valstybės pagalbos teikimo ataskaitos tikrinimas (Ūkio ministerija), atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikrinimas (Ryšių reguliavimo tarnyba). Šia proga kviečiamas Pasaulio banko konsultantas Piotr Pyziak, kuris taip pat yra dirbęs EY ir PwC auditoriumi, ir dalyvavęs rengiant mokomąją medžiagą finansinių ataskaitų audito, sutartų procedūrų ir etikos klausimais. Kursų metu bus vykdomas sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą.

Kviečiame aktyviai registruotis į paskutiniuosius kvalifikacijos kėlimo kursus! 

Dėl susitikimų su LAR atstovais

2018-11-30
Primename, jog norintieji dalyvauti LAR organizuojamuose susitikimuose gruodžio 4 d. Klapėdojegruodžio 10 d. Kaunegruodžio 13 d. Vilniuje su LAR prezidentu Sauliumi Lapšinsku ir LAR direktore Aurelija Lauruševičiūte, kuriuose bus diskutuojama naujųjų LAR vidinių tvarkų, audito profesijos ateities bei einamaisiais klausimais, dar turite galimybę registruotis šiuo adresu: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai, Jums patogiu laiku. 
 
Taip pat, raginame auditorius, svarstančius apie dalyvavimą LAR prezidento rinkimuose, prisijungti prie susitikimų ir geriau susipažinti su auditorių bendruomene, išgirsti jos lūkesčius.

Registracija vyks iki gruodžio 3 d. 17 val.

Dėl 2018-12-05 Prezidiumo posėdžio Nr. 13 darbotvarkės

2018-11-28
Kviečiame susipažinti su 2018 m. gruodžio 5 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 13 darbotvarke.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Dėmesio!

Visuotinis LAR narių susirinkimas gruodžio 14 d. LITEXPO


Preliminari registracija
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.