Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Susitikimai su gerb. Mindaugu Jukna

2022-01-12
Artėjant audito sezonui, siūlome kartą per mėnesį susitikti su gerb. Mindaugu Jukna ir aptarti mūsų bendruomenėje auditų metu auditoriams kylančius įvairius klausimus (nuasmenintus) iš pačių įvairiausių sričių, pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis.
Susitikimai vyktų tiesioginės transliacijos būdu per ZOOM platformą, trukmė – 2 akademinės valandos. Jie būtų užskaitomi, kaip LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai (bus pateikta registracija LAR puslapyje). Temos būtų iš TAS, TFAS, VAS taikymo.
 
Kad šie kursai įvyktų, prašytume pateikti aktualius klausimus ar situacijas likus kelioms dienoms iki numatytos kursų datos.
Planuojamos datos: 2022 vasario 9 d., 2022 kovo 9 d., 2022 balandžio 13 d.
Planuojamas laikas: 9.00 – 10.30 val.
 
Klausimus prašome siųsti el. paštu vilma.meskauskiene@lar.lt iki 2022 vasario 7 d. 9.00 val., iki 2022 kovo 7 d. 9.00 val., iki balandžio 11 d. 9.00 val.

Šie susitikimai bus organizuojami, tik tuo atveju, jeigu bus poreikis ir gausime pakankamai klausimų aptarimams ir diskusijoms.

Atnaujinti Audito komiteto pavyzdiniai šablonai

2022-01-11
Dalinamės Audito komiteto atnaujintais pavyzdiniais šablonais: 
 • Pavyzdinės auditoriaus išvados (tame tarpe ir ataskaitoms, parengtoms ESEF formatu) – parsisiųsti galite čia
 • Auditoriaus išvados, tvirtinant laisvosios ekonominės zonos įmonės kapitalo investicijos dydį (pagal 800, 805 ir 700 TAS) – parsisiųsti galite čia.

Dėl visuotinio LAR narių 2021-12-10 susirinkimo

2022-01-07
2021 m. gruodžio 10 d. įvyko visuotinis LAR narių susirinkimas. Susirinkime buvo renkamas LAR prezidentas bei naujos Prezidiumo, Narystės komisijos ir Garbės teismo kadencijos.
 
LAR prezidente perrinkta Ingrida Pūrienė.
 
Prezidiumo nariais tapo:
 • Rimvydas Jogėla;
 • Mindaugas Jukna;
 • Vaida Kačergienė;
 • Saulius Lapšinskas;
 • Genadij Makušev;
 • Birutė Petrauskaitė;
 • Ramutė Razmienė;
 • Daiva Žumbakienė.

Narystės komisijos nariais tapo:
 • Kęstutis Dabravolskas;
 • Domantas Dabulis;
 • Mindaugas Dailyda;
 • Vita Jakutienė;
 • Jurgita Zanevskaja.

Garbės teismo nariais tapo:
 • Vilija Banienė;
 • Ona Dadonienė;
 • Andrius Giedraitis;
 • Sigita Kliukinskaitė;
 • Vaclovas Pogoželskis.

Sveikiname naujai išrinktuosius, linkime ryžto, siekiant tikslų LAR bendruomenės labui, bei sėkmės darbuose!
 
Kviečiame susipažinti su visais priimtais visuotinio LAR narių susirinkimo nutarimais.

Dėl ne LAR organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų įskaitymo

2022-01-04
Primename, kad prašymus dėl 2021 m. išklausytų ne LAR organizuotų auditorių kursų ir jiems lygiaverčių kursų bei veiklos, iš dalies prilyginamos auditorių kursams, įskaitymo galite teikti iki 2022 m. vasario 1 d.
 
Auditorius, 2021 m. kėlęs kvalifikaciją ne LAR organizuotuose auditorių ar jiems lygiaverčiuose kursuose, turi pateikti pasirašytą prašymą (2 priedas) (temos kodą reikia pasirinkti iš 1 priedo). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos:
 • dokumentų, patvirtinančių auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų išklausymą, kopijos (t. y. išklausytus kursus patvirtinantys pažymėjimai). Jeigu kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui;
 • auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų programos (aprašymai, kursų medžiaga ar pan.);
 • informacija apie mokymų organizatorius, lektorių ir jų kvalifikaciją (lektorius turi atitikti 4 priede nurodytus kvalifikacinius reikalavimus).
Auditorius 2021 m. kėlęs kvalifikaciją, vykdydamas auditorių kursams iš dalies prilygintą veiklą (išskyrus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje), turi pateikti prašymą (3 priedas). Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys šios veiklos vykdymą:
 • publikacijos – straipsniai „Word“ formatu, leidiniai, kuriuose jie buvo išspausdinti (leidiniai gali būti nepateikiami, jeigu jie paskelbti Lietuvos profesinėje spaudoje), parašytų knygų ar brošiūrų 1 egzempliorius;
 • pranešimų rengimas ir skaitymas  mokslinėse konferencijose ar kituose viešuose renginiuose – įrodymai apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkė, skaityto pranešimo medžiaga ir kt.);
 • dėstymas ne LAR organizuojamuose auditorių kursuose, suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar seminaruose – įrodymai apie dėstymą (programa, sandai ir kt.).
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštu: lar@lar.lt 

2022 m. sausio mėn. organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai

2022-01-03
Kviečiame auditorius ir auditorių padėjėjus į 2022 m. sausio mėn. organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus, vykdomus tiesioginės transliacijos būdu per ZOOM platformą:

Sausio 7 d. (penktadienis) nuo 9:00 iki 12:15
 Apskaitiniai įverčiai ir jų auditas, lektorius Mindaugas Jukna  (4 ak. val.);
 
Sausio 13 d. (ketvirtadienis) nuo 9:00 iki 10:30 
Trumpai apie E-dok – audito atlikimo ir dokumentavimo programą, lektorė Birutė Petrauskienė (2 ak. val.);
 
Sausio 21 ir 24 d. (penktadienis ir pirmadienis) nuo 9:00 iki 12:15 
Darbo užmokesčio aktualijos ir pakeitimų 2022 metams apžvalga, lektorė Jurgita Navikienė (8 ak. val.);
 
Sausio 26 d. (trečiadienis) nuo 9:00 iki 12:15 
Fintech: kas tai yra, kokios rizikos ir tendencijos sektoriuje, lektorė Jekaterina Govina (4 ak. val.);
 
Sausio 31 d. (penktadienis) nuo 13:00 iki 16:15 
Investicinio projekto lengvatos taikymo klaidos ir jų įtaka atidėtam pelno mokesčiui, lektorė Jurga Vaitkienė (4 ak. val.).
 

Nuoširdūs ir šilti sveikinimai nuo Lietuvos Auditorių rūmų!

2021-12-23
Nuoširdūs ir šilti sveikinimai nuo Lietuvos Auditorių rūmų!   
Lai ateinančiais 2022-ais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir finansinė išmintis.  
Būkite sveiki!

karaliaus_mindaugo_ka.png

Dėl 2021-12-02 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2021-12-09
Pranešame, kad paskelbtas 2021 m. gruodžio 2 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 17 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2021 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl 2021-12-10 visuotinio LAR narių susirinkimo

2021-12-08
 
Primename, kad š. m. gruodžio 10 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
 
Atkreipiame auditorių dėmesį, kad kol kas nėra pasiūlytas pakankamas rinkimams reikiamas kandidatų į žemiau nurodytus LAR organų rinkimus skaičius: į Prezidento pareigas reikalingi mažiausiai 2 kandidatai, į Narystės komisijos narius – mažiausiai 6. Todėl prašome būti aktyviems ir siūlyti savo kandidatus į:
Primename, kad yra paskelbta preliminari registracija į Susirinkimą: https://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, preliminari registracija pratęsiama iki gruodžio 9 d. 13 val.

Taip pat kviečiame dar kartą susipažinti su visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo tvarka, kuri patalpinta skiltyje: Reglamentai -> LAR veikla -> Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo, vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame LAR narių susirinkime tvarka.
 
Susirinkimo medžiagą bei kitą aktualią informaciją galite rasti čia.
 

Dėl LAR nario mokesčio už 2021 m. II pusmetį

2021-12-06
Pranešame, kad jau paskelbti 2021 m. lapkričio 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2021 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2021 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 642 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Patvirtinta Bendrovių ESEF (vieno elektroninių finansinių ataskaitų formato) finansinių ataskaitų audito gairės

2021-12-01
Įvyko Audito komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinta Bendrovių ESEF (vieno elektroninių finansinių ataskaitų formato) finansinių ataskaitų audito gairės, auditoriaus išvada dėl viešojo intereso įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, auditoriaus išvada dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų. Maloniai kviečiame su šiais dokumentais susipažinti: Audito komiteto veikla
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.