Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Dėl LAR narių susitikimo su Anglijos ir Velso atestuotų buhalterių instituto (ICAEW) atstovu

2020-01-22
Kviečiame auditorius į susitikimą su Anglijos ir Velso atestuotų buhalterių instituto (ICAEW) regioniniu direktoriumi Europai Dr. Martin Manuzi, kuris vyks š. m. vasario 5 d. nuo 10 val. LAR patalpose (Ukmergės g. 369A (III aukštas), Vilnius). Preliminari trukmė 1 val.
 
Susitikimo metu prie kavos puodelio svečias pasidalins naujausiomis aktualijomis finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo srityje, pristatys kokybės užtikrinimo tinklo plėtros perspektyvas, atsakys į Jūsų klausimus.
 
Tikime, kad šis susitikimas pratęs LAR iniciatyvą įtraukti narius į bendrą diskusiją ir suteikti galimybę tiesiogiai išgirsti apie naujausias audito srities aktualijas iš užsienio svečių.
 
Susitikimas vyks anglų kalba.
 
Renginys nemokamas, tačiau dėl ribotų vietų skaičiaus registracija yra būtina. Maloniai prašome iki 2020 m. vasario 3 d., 12 val. registruotis į susitikimą čia.

Kviečiame dalyvauti 2020 m. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbe

2020-01-20
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija (toliau – Egzaminų komisija) skiriama trejiems metams. Komisiją sudaro 7 nariai: 4 narius, iš jų ir pirmininką, skiria Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 3 narius – Lietuvos auditorių rūmai (LAR prezidiumas trejų metų laikotarpiui skiria ir atšaukia LAR narius į Egzaminų komisijos narius). Lietuvos Respublikos finansų ministras tvirtina komisijos personalinę sudėtį.

Egzaminų komisija atlieka šias funkcijas:
 • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas;
 • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodiką;
 • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimus.
  Egzaminų komisija savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:
 • Objektyvumo – komisijos narių darbas, nutarimų priėmimas turi būti nešališkas;
 • Nepriklausomumo – komisijos nariai, atlikdami savo pareigas komisijoje, turi būti nepriklausomi nuo trečiųjų asmenų įtakos, o nutarimų priėmimui neturi būti daroma poveikio;
 • Konfidencialumo – konfidenciali informacija negali būti viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims;
 • Profesionalumo – komisijos nariai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir savarankiškai kelti kvalifikaciją;
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti (kadencija 2020.03 – 2023.03) Egzaminų komisijos darbe, prašome iki 2020 m. vasario 3 d., 12 val. teikti laisvos formos prašymus Lietuvos auditorių rūmams bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

Kviečiame dalyvauti 2020 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2020-01-17
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį organizuojant kvalifikacinius auditorių egzaminus, t. y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas tvirtinti Egzaminų komisijai. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.

Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.

Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2020 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2020 m. vasario 3 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

Dėl ne LAR organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų įskaitymo

2020-01-17
Primename, kad prašymus dėl 2019 m. išklausytų ne LAR organizuotų auditorių kursų ir jiems lygiaverčių kursų bei veiklos, iš dalies prilyginamos auditorių kursams, įskaitymo galite teikti iki 2020 m. vasario 1 d.

Auditorius, 2019 m. kėlęs kvalifikaciją ne LAR organizuotuose auditorių ar jiems lygiaverčiuose kursuose, turi pateikti prašymą (2 priedas) (Temos kodą pasirinkti iš 1priedo). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos dokumentų, patvirtinančių auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų išklausymą kopijos (t. y. kursų pažymėjimas. Jeigu kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui), auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų programos (aprašymai, kursų medžiaga ar pan.), informacija apie mokymų organizatorius, lektorių ir jų kvalifikaciją (lektorius turi atitikti 4 priede nurodytus kvalifikacinius reikalavimus).

Auditorius 2019 m. kėlęs kvalifikaciją, vykdydamas auditorių kursams iš dalies prilygintą veiklą (išskyrus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje), turi pateikti prašymą (3 priedas). Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys šios veiklos vykdymą:    
 • publikacijos – straipsniai elektroniniu „Word“ formatu, leidiniai, kuriuose jie buvo išspausdinti (leidiniai gali būti nepateikiami, jeigu jie paskelbti Lietuvos profesinėje spaudoje), parašytų knygų ar brošiūrų 1 egzempliorius;    
 • pranešimų rengimas ir skaitymas LAR organizuojamuose konferencijose ar kituose LAR viešuose renginiuose, mokslinėse konferencijose ar kituose viešuose renginiuose  – įrodymai apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.);
 • dėstymas ne LAR organizuojamuose auditorių kursuose, suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar seminaruose - įrodymai apie dėstymą (programą, sandus ir kt.).
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštais: lar@lar.lt arba ausra.kancleriene@lar.ltarba faksu (8~5) 203 2870.

Dėl 2020-01-16 Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarkės

2020-01-10
Kviečiame susipažinti su 2020 m. sausio 16 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarke.

Dėl LAR nario mokesčio už 2020 m. I pusmetį

2020-01-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2020 m. sausio 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimaiPrimename, jog LAR nario mokestis už 2020 m. I pusmetį turi būti apmokėtas iki 2020 m. vasario 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 607 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Netektis

2020-01-08
Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome auditoriaus, Prezidiumo nario Vido Grigaliūno. 
 
Atsisveikinti su Vidu galima šį ketvirtadienį (sausio 9 d.) nuo 18 iki 22 val. arba penktadienį (sausio 10 d.) nuo 8.30 iki 12.30 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, Ąžuolyno g. 10, Vilnius.

Dėl visuotinio LAR narių 2019-12-13 susirinkimo

2020-01-07
2019 m. gruodžio 13 d. įvyko visuotinis LAR narių susirinkimas. Susirinkime buvo išrinkta nauja LAR prezidiumo narė ir Etikos komitetas.
 
LAR prezidiumo nare likusiai kadencijai išrinkta Daiva Žumbakienė.
 
Etikos komiteto nariais tapo:
 • Rita Jodelienė;
 • Petronėlė Jonušaitė;
 • Gediminas Karazija;
 • Edita Malūkienė;
 • Arnoldas Masalskis;
 • Jurgita Matulaitienė;
 • Neringa Tercijonienė.
Sveikiname naują LAR prezidiumo narę ir Etikos komiteto narius, linkime ryžto, siekiant tikslų LAR bendruomenės labui, bei sėkmės darbuose!
 
Kviečiame susipažinti su visais priimtais visuotinio LAR narių susirinkimo nutarimais.

Užuojauta

2020-01-06
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia Prezidiumo narį, auditorių Saulių Baką dėl mamos mirties. Užuojautą galite pareikšti 2020 m. sausio 6 d. laidojimo namuose „Grauduva“ (J. Basanavičiaus g. 75, Panevėžys). Urnos išnešimas šiandien 12 val.

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis!

2019-12-23
kaldinis_sveikinimas_2019.png
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.