Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  


Naujienos

 • 1

SU ŠVENTĖMIS

2012-12-21

Sveikiname gražiausių žiemos švenčių proga ir siunčiame šį sveikinimą!

Paskelbtas 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir 2013 m. kovo 3 d. rinkimų į Seimą politinės kampanijos dalyvių patikrinimo paslaugų pirkimas

2012-12-20
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija informavo, kad paskelbtas 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir 2013 m. kovo 3 d. rinkimų į Seimą politinės kampanijos dalyvių patikrinimo paslaugų pirkimas. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Su pirkimo dokumentais galite susipažinti pdf ir word formatu arba CVP IS.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu dėl techninių kliūčių neveikia viešųjų pirkimų tarnybos informacinė sistema. Siūlome iš anksto rengti pasiūlymus, o pateikti galėsite CVP IS priemonėmis, kai tik veiks viešųjų pirkimų tarnybos informacinė sistema.

LAR rekomenduojamą politinės kampanijos dalyvio patikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų formą ir LAR rekomenduojamą politinės kampanijos dalyvio patvirtinimo laiško formą galite rasti LAR interneto svetainėje, meniu punkte Naudinga informacija auditoriams, skiltyje Politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių patikrinimas.

Dėl LAR darbo žiemos švenčių laikotarpiu

2012-12-19
Lietuvos auditorių rūmų administracija 2012 m. gruodžio 27, 28, 31 dienomis nedirbs.
Visus klausimus kviečiame suderinti iki 2012 m. gruodžio 21 d.

Europos buhalterių federacija rengia mažų ir vidutinių audito įmonių apklausą

2012-12-18
Europos buhalterių federacija rengia mažų ir vidutinių audito įmonių apklausą. Kviečiame dalyvauti visas mažas ir vidutines audito įmones ir pareikšti savo nuomonę bei išsakyti problemas, su kuriomis susiduria mažos ir vidutinės audito įmonės bei jų klientai mažos ir vidutinės įmonės.

Apklausoje galite dalyvauti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Europos buhalterių federacijos interneto svetainėje, adresu: http://ifac.smp-quick-poll-november-december-2012.sgizmo.com/s3/.

Dėl LAR Mokymo komiteto pranešimo

2012-11-30
LAR Mokymo komitetas 2012 m. lapkričio 15 d. parengė pranešimą „Dėl auditorių kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiavimo“. Kviečiame susipažinti.

Auditoriaus priesaikas davė 7 nauji auditoriai

2012-11-19
2012 m. lapkričio 19 d. Lietuvos auditorių rūmuose vyko auditorių priesaikos davimo ceremonija. Priesaikas davė ir auditoriaus vardą gavo 7 nauji auditoriai:
 • Kęstutis Ambrazaitis
 • Lina Čepukaitienė
 • Saulius Čereška
 • Rytis Jezepčikas
 • Indrė Karalevičienė
 • Jekaterina Lazarenko
 • Aliona Tarantovaitė
Sveikiname auditorius ir linkime sėkmės bei kantrybės darbuose!

Auditorių priesaikos davimo akimirkos LAR facebook paskyroje.

LAR projektas – vienas iš trijų geriausių „Sėkmingos partnerystės“ projektų

2012-11-16

Lapkričio 15 d. (ketvirtadienį) pirmą kartą Lietuvoje vyko Geriausio Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto rinkimai.Konkurse galėjo dalyvauti visi projekto vykdytojai, kurių įgyvendinti ESF lėšomis finansuojami 2007-2013 m. projektai yra pasibaigę ar baigsis 2012 m., ir kurie pasiekė visus numatytus tikslus ir uždavinius. Projektai galėjo pretenduoti į vieną iš 4 nominacijų:

 • „Inovatyvi idėja“;
 • „Sėkminga partnerystė“;
 • „Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“;
 • „Projekto dalyvio svajonės įgyvendinimas“.
Europos Socialinio Fondo Agentūra iš visų gautų paraiškų į šias nominacijas atrinko po tris labiausiai atitikusius kriterijus projektus. LAR projektas buvo atrinktas kaip vienas iš trijų geriausių projektų nominacijai „Sėkminga partnerystė“.Ir nors geriausiu projektu šioje nominacijoje buvo paskelbtas Informacinės visuomenės plėtrą skatinančios asociacijos „Langas į ateitį“ projektas „ Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“, mes norime pasidžiaugti, kad buvome pripažinti vieni iš trijų geriausių Lietuvoje įgyvendintų sėkmingos partnerystės projektų.

Dėl techninės specifikacijos projekto dėl audito paslaugų pirkimo

2012-11-03
Informuojame, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP ES) paskelbtas "Techninės specifikacijos projektas dėl audito paslaugų pirkimo". Pirkimo objektas – devynių pabaigtų 2000-2006 metų Europos Sąjungos sanglaudos fondo (ISPA) projektų auditų (lot. ex-post) atlikimas. Kviečiame susipažinti ir CVP IS priemonėmis teikti pastabas iki 2012 m. gruodžio 3 d. Su minėtu projektu susipažinti galite ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės interneto svetainėje, adresu http://www.vkontrole.lt/dokumentai/pirkimai/Technine_specifikacija_2012-11-23.pdf.

Dėl LAR administracijos darbo plano

2012-10-24
Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo 15 d. vykusiame LAR prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas LAR administracijos darbo planas laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. Kviečiame susipažinti (prisijungus). Planą taip pat galite rasti meniu punkte "Struktūra", Administracijos skiltyje.

Dėl LAR komitetų veiklos ataskaitų

2012-10-24
Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo 15 d. vykusiame LAR prezidiumo posėdyje buvo patvirtintos šios LAR komitetų veiklos ataskaitos: Apskaitos ir mokesčių komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.; Audito komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.; Etikos komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.; Mokymo komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.. Kviečiame susipažinti su dokumentais (prisijungus). Juos taip pat galite rasti meniu punkte "Struktūra", atitinkamose LAR komitetų skiltyse.

Dėl Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo

2012-10-11
Primename, kad š.m. gruodžio 14 d. šaukiamas Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau - susirinkimas). Atsižvelgiant į iniciatyvinės grupės siūlymus papildyti susirinkimo darbotvarkę trimis klausimais, LAR Prezidiumas 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu papildė darbotvarkę. Kviečiame susipažinti su papildyta susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais. Informuojame, kad svetainėje yra patalpinta papildoma susirinkimo medžiaga, su kuria kviečiame susipažinti. Išsamesnę informaciją galite rasti čia. Atkreipiame dėmesį, kad papildžius susirinkimo darbotvarkę pakeista ir rekomenduojama įgaliojimo forma, kurią galite rasti čia.

Dėl Kokybės kontrolės vadovo platinimo

2012-10-05
Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmai pradėjo platinti Kokybės kontrolės vadovą su priedais MS WORD formatu bei su pilnais leidimais koreguoti ir papildyti vadovą pagal konkrečius įmonės poreikius. Kokybės kontrolės vadovas apima visas sritis, reikalaujamas pagal 1-ąjį TKKS, taip pat jame papildomai įtraukta buhalterinės apskaitos paslaugų kokybės kontrolė su priedais.

     Kokybės kontrolės vadovo turinį su ištraukomis galite rasti čia.

     Užtikrinimo užduočių atlikimo metodikos turinį su ištraukomis galite rasti čia.

Kokybės kontrolės vadovo kaina - 2000 Lt plius PVM. Be to, vienas perkančios įmonės atstovas turi teisę be papildomo mokesčio dalyvauti LAR organizuojamuose 8 akademinių valandų trukmės KKV naudojimo kursuose.

Dėl vadovo įsigijimo galite kreiptis tel. (8 5) 203 2871 arba el. paštu salomeja.dzekunskaite@lar.lt.

Dėl TBF Kokybės kontrolės vadovo mažoms ir vidutinėms audito įmonėms (III leidimo)

2012-10-05
Kviečiame susipažinti su Tarptautinės buhalterių federacijos išleistu, Lietuvos auditorių rūmų išverstu Kokybės kontrolės vadovu mažoms ir vidutinėms audito įmonėms. Šiame leidime patikslinti pirmųjų dviejų leidimų pavyzdiniai vadovai, aiškiau apibrėžtas jų derinimas su 1-uoju TKKS, taip pat atlikti kiti patobulinimai. 2009-ais pirmas šio vadovo leidimas buvo parengtas Kanados atestuotų vyriausiųjų finansininkų asociacijos (KAVFA - Kanada) ir skirtas skatinti nuoseklų 1-ojo TKKS „Audito įmoniu, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusiu paslaugu užduotis, kokybės kontrolė“ taikymą. Vadovas siūlo praktinius „Kaip?” sprendimus praktikams, rengiantiems įmonės kokybės kontrolės sistemą. Taip pat kokybės kontrolės vadovas turėtų padėti užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių praktikams aukštos kokybės paslaugas savo klientams, kad jie galėtų geriau tenkinti mažų ir vidutinių subjektų poreikius ir plačiosios visuomenės interesus. Prašome atkreipti dėmesį, kad Kokybės kontrolės vadove mažoms ir vidutinėms audito įmonėms pateiktos neprivalomos gairės dėl 1-ojo TKKS taikymo. Vadovas negali pakeisti 1-ojo TKKS skaitymo, jis turi būti naudojamas kaip prie standarto papildoma priemonė, paaiškinanti ir iliustruojanti veiksmus ir procedūras, reikalingas užtikrinti atitiktį 1-ajam TKKS. Siekiant padėti kiek galima veiksmingiau pasinaudoti tiek šiuo vadovu, tiek giminingu leidiniu – „Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovu“ (LAR šiuo metu verčiamas leidinys) – Tarptautinės buhalterių federacijos mažų ir vidutinių audito įmonių komitetas rengia papildomą vadovą kartu su medžiaga, skirta padėti naudoti vadovus švietimo ir mokymo tikslams. Papildomame vadove bus pateikti pasiūlymai, kaip vadovas gali padėti audito įmonėms tenkinti savo ir jų jurisdikcijų reikalavimus. Kviečiame aplankyti Tarptautinės buhalterių federacijos mažų ir vidutinių audito įmonių komiteto Centrą mažoms ir vidutinėms audito įmonėms (www.ifac.org/smp), kuriame be minėtų vadovų, rasite didelį rinkinį nemokamų publikacijų ir kitų šaltinių.

Del politinių kampanijų dalyvių patikrinimo dokumentų

2012-10-05

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausiosi rinkimų komisija paskelbė Politinės kampanijos dalyvio patikrinimo techninę užduotį. Ši techninė užduotis buvo rengiama, dalyvaujant LAR audito komiteto nariams.

LAR audito komitetas parengė LAR rekomenduojamą politinės kampanijos patikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų formą ir LAR rekomenduojamą politinės kampanijos dalyvio patvirtinimo laiško formą.

Šiuos dokumentus taip pat galite rasti LAR interneto svetainės skiltyje "Naudinga informacija auditoriams".

Europos Parlamento ataskaitų dėl Audito direktyvos ir reglamento projektai

2012-10-03
 
Informuojame, kad Europos Parlamento (toliau – EP) Ekonomikos ir monetarinių reikalų komitetas (EMRK) paskelbė ataskaitų projektus dėl Europos Komisijos siūlomų Audito direktyvos ir reglamento. Šiuose projektuose išdėstyta, kokie pakeitimai, EP EMRK nuomone, turėtų būti daromi Audito direktyvos ir reglamento projektuose.

Minėti EP EMRK parengti ataskaitų projektai bus svarstomi Europos Parlamento Ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto posėdyje 2012 m. spalio 8-9 d.

Su EP EMRK ataskaitos projektu dėl Audito direktyvos galite susipažinti adresu EP interneto svetainėje, adresu http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-496.499&format=PDF&language=EN&secondRef=01.

Su EP EMRK ataskaitos projektu dėl Audito reglamento galite susipažinti adresu EP interneto svetainėje, adresu http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-496.498&format=PDF&language=EN&secondRef=01.  

Dėl LAR organizuojamų 2012 m. auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų

2012-09-14
Informuojame, kad jau pradėta registracija į LAR organizuojamus 2012 m. auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus. Detalesnę informaciją apie LAR organizuojamus 2012 m. kvalifikacijos kėlimo kursus PALANGOJE galite rasti čia. Detalesnę informaciją apie LAR organizuojamus 2012 m. kvalifikacijos kėlimo kursus KAUNE galite rasti čia. Detalesnę informaciją apie LAR organizuojamus 2012 m. kvalifikacijos kėlimo kursus VILNIUJE galite rasti čia.

Dėl LAR komitetų darbo planų

2012-09-10
Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio 20 d. vykusiame LAR prezidiumo posėdyje buvo patvirtinti šie LAR komitetų darbo planai: Apskaitos ir mokesčių komiteto darbo planas laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. Audito komiteto darbo planas laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. Etikos komiteto darbo planas laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. Mokymo komiteto darbo planas laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl 2012-09-17 Prezidiumo posėdžio Nr. 19

2012-09-10
Kviečiame susipažinti su 2012 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 19 darbotvarke.

Dėl Audito direktyvos projekto

2012-09-07
Informuojame, kad Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas išleido siūlomą Audito direktyvos projektą, su kuriuo galite susipažinti Europos Parlamento interneto svetainėje, adresu http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-494.556&format=PDF&language=EN&secondRef=02. Artimiausiu metu planuojama išleisti ir Viešojo intereso įmonių audito taisyklių projektą. Šie projektai bus svarstomi Europos Parlamento Teisės reikalų komiteto posėdyje 2012 m. rugsėjo 17-18 d., šiame posėdyje planuojama svarstyti ir siūlomus Apskaitos direktyvų projektus.

Dėl ESMA išleistos santraukos

2012-09-07
Informuojame, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų tarnyba (angl. European securities and markets authority, toliau - ESMA) išleido atsakymų į savo konsultacinį dokumentą „Reikšmingumas finansinėje atskaitomybėje“ santrauką. Santraukoje pateiktas pagrindinių klausimų, susijusių su dokumentu, apibendrinimas. Su minėta santrauka galite susipažinti ESMA interneto svetainėje, adresu http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-summary-responses-its-consultation-materiality-financial-reporting-and-announces?t=326&o=home.

Dėl 2012-08-20 Prezidiumo posėdžio Nr. 17

2012-08-13
Kviečiame susipažinti su 2012 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarke.

Dėl visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo

2012-08-09
Informuojame, kad visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas bus šaukiamas 2013 m. gruodžio 13 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, adresu Laisvės pr. 5, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė bei medžiaga bus pateikta renginiui artėjant ir apie tai visus auditorius informuosime atskira žinute bei elektroniniu paštu.

Dėl 2012-08-06 Prezidiumo posėdžio Nr. 16

2012-08-02
Kviečiame susipažinti su 2012 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 16 darbotvarke.

Del LAR veiklos tobulinimo

2012-08-01
Informuojame, kad įgyvendinant LAR veiklos tobulinimo planą, buvo atnaujinti LAR komitetų darbo reglamentai ir LAR administracijos pareiginiai nuostatai. Su atnaujintais reglamentais galite susipažinti LAR interneto svetainės meniu punkto "Struktūra" atitinkamose skiltyse.

Dėl Europos buhalterių federacijos politikos pareiškimų

2012-07-17
 
Europoje vykstant debatams dėl audito politikos, Europos buhalterių federacija (toliau – FEE) išleido keturis politikos pareiškimus, tiesiogiai susijusius su audito politika. Šie politiniai pareiškimai parengti, siekiant, kad jie būtų suprantami ir aiškūs ne tik profesijos atstovams, bet ir plačiajai visuomenei. FEE tikisi, kad šie politikos pareiškimai pasitarnaus ne audito specialistams: politikos formuotojams, įstatymų leidėjams, priežiūros institucijoms, politikams, finansinių ataskaitų rengėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, svarstant klausimus dėl tolesnės audito politikos formavimo.

Kviečiame susipažinti su FEE parengtais politikos pareiškimais (anglų k.):

Dėl Lenkijos nacionalinių auditorių rūmų konferencijos „Audito būklė ir perspektyvos“

2012-07-17
Informuojame, kad 2012 m. spalio 24-26 d. Jachrankoje (prie Varšuvos) vyks Lenkijos nacionalinių auditorių rūmų organizuojama konferencija „Audito būklė ir perspektyvos“. Konferencijos pranešimai apims paskutines audito aktualijas, tokias kaip audito priežiūra, viešoji priežiūra tarptautiniu aspektu, audito apimties pokyčiai, audito metodologija, audito įmonių veiklos etikos aspektai, audito tobulinimo kryptys ir kiti. Pranešimai antrą ir trečią konferencijos dienas bus skaitomi anglų kalba arba lenkų kalba su vertimu į anglų kalbą. Norėdami dalyvauti konferencijoje, išsamesnės informacijos kreipkitės į Lenkijos nacionalinius auditorių rūmus tel. +48 22 637 30 arba el. paštu International@kibr.org.pl.

Dėl 2012-07-16 Prezidiumo posėdžio Nr. 13

2012-07-09
Kviečiame susipažinti su 2012 m. liepos 13 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 13 darbotvarke.

Kviečiame dalyvauti Mokymo komiteto veikloje

2012-07-03
Mokymo komitetas formuoja LAR mokymų veiklos strategiją ir sprendžia kvalifikacijos kėlimo bei mokymų uždavinius, priima sprendimus, susijusius su auditorių kvalifikacijos kėlimo ir mokymų klausimais, bei teikia LAR prezidiumui pasiūlymus teisės aktams. Vadovaujantis Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 26.3 punktu, auditoriui neatlygintinai dalyvaujančiam Mokymo komiteto veikloje įskaitomos auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų valandos atsižvelgiant į posėdžių lankomumą per kalendorinius metus. Mokymo komiteto sudėtį tvirtina LAR prezidiumas. Auditorius pageidaujančius dalyvauti Mokymo komiteto veikloje prašome iki 2012 m. kovo 30 d. teikti prašymus el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt, prašymuose nurodant, ar sutinkate būti Mokymo komiteto pirmininku ar pirmininko pavaduotoju.

Europos buhalterių federacijos Tarybos susitikimas dėl apskaitos direktyvų

2012-06-26
 
2012 m. birželio 21 d. susitiko Europos buhalterių federacijos (FEE) Taryba.  Svarstytas klausimas – Europos Komisijos siūloma direktyva, pakeičianti 4-ąją ir 7-ąją Apskaitos direktyvas.

Europos Parlamentas siūlė naujoje direktyvoje nenumatyti reikalavimo vidutinėms įmonėms atlikti metinių finansinių ataskaitų audito, tačiau šis siūlymas buvo atmestas, kadangi auditas akivaizdžiai yra reikalingas ir tai nėra administracinė našta įmonėms.

Pirmininkaujančios šalies Danijos siūlymai dėl apskaitos direktyvos:
 • Išimti audito išvados apibrėžimą iš direktyvos;
 • Šalims narėms suteikiama teisė įvesti reikalavimą mažoms įmonėms atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą, atsižvelgiant į specialias sąlygas ir įmonių poreikius;
 • Šalims narėms suteikiama teisė spręsti dėl privalomojo metinių finansinių ataskaitų audito, pasirenkant kriterijus šiose ribose: balansas – nuo 4 mln. € iki 6 mln. €, apyvarta nuo 8 mln. € iki 12 mln. €. Vidutinis darbuotojų skaičius 50.
 • Šalims narėms suteikiama teisė reikalauti iš mažų įmonių atskleisti susijusių asmenų balanso sandorius ir papildomą informaciją, jei tai reikalinga mokesčių surinkimui.
 • Šalims narėms suteikiama teisė spręsti dėl prestižo nurašymo laikotarpio – nuo 5 iki 10 metų.
 • Šalims narėms suteikiama teisė atleisti įmones nuo „turinio prieš formą“ principo.
Balsavimas dėl apskaitos direktyvų pakeitimų vyks 2012 m. spalio 23 d. Išsamesnę informaciją apie apskaitos direktyvų pakeitimus galite rasti Europos Sąjungos Tarybos pranešime spaudai (neoficialus vertimas į lietuvių k.) ir FEE pranešime (neoficialus vertimas į lietuvių k.).

Kasmetinė Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija „Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę“

2012-06-13
2012 m. birželio 8 d. Palangoje vyko kasmetinė Lietuvos auditorių rūmų vasaros konferencija. Šiais metais neatsitiktinai pasirinkta tema „Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę“. Lietuva yra trečia pagal ES paramos įsisavinimą, sugebame pasinaudoti suteiktomis galimybėmis ir spręsti iškylančias problemas. Ir nors šie metai buvo sudėtingi, suklupimus galima paversti pamokomis, kurias išmokus galima padaryti išvadas ir tinkamai pasiruošti 2014-2020 m. periodui. Taigi, kokias išvadas ar pamokas turėtumėme išmokti, kokiose srityse būtinas tobulėjimas ir kaip prie reikiamos pažangos galėtų prisidėti auditoriai? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus buvo pasirinkta tokia konferencijos tema. Naujojo ES struktūrinės paramos programavimo periodo šūkis, atsižvelgiant į finansinius sunkumus visose Europos šalyse, - „Daugiau Europos už tuos pačius pinigus!“. Naujasis 2014-2020 m. laikotarpis turi būti grindžiamas orientacija į rezultatus, ES struktūrinės paramos panaudojimo supaprastinimu bei modernių finansinių instrumentų taikymu, panaudojant ES struktūrinę paramą. Minėtu klausimu kompromisas negali būti pasiektas be audito kokybės. Audito kokybė yra neatskiriama nuo audito, todėl konferencijos metu buvo pristatyta kai kurių užsienio valstybių patirtis tobulinant audito atlikimo kokybę. Kokybiškai atliekamo finansinių ataskaitų audito prielaida ir pagrindas yra audito įmonės kokybės kontrolės sistema, dėl to buvo pristatytas pranešimas apie įmonės kokybės kontrolės sistemos vertinimą, naudojant tobulumo (brandos) modelius ir apie tai, kokie galėtų būti audito įmonės kokybės kontrolės reikalavimų pokyčiai, siekiant didesnio kokybės kontrolės sistemų efektyvumo. Konferencijos metu taip pat buvo paliesta kita pastaruoju metu labai aktuali tema – audito politikos pokyčiai Europoje tiek valstybės institucijų, tiek profesijos atstovų akimis, Latvijos auditorių asociacijos prezidentė Lolita Čapkeviča pristatė, kaip mūsų kaimynai – Latvijos auditoriai, pasirengę sutikti artėjančius pakeitimus. Taip pat konferencijos dalyviai išgirdo ir Lietuvos auditorių rūmų poziciją siūlomų ES reglamentų, stipriai darančių įtaka audito politikai Lietuvoje ir visoje Europoje, pakeitimų atžvilgiu. Konferenciją užbaigė Vilniaus komercinio arbitražo teismo pranešimas, kurio metu konferencijos dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikiniu požiūriu į verslo ginčų sprendimą. Konferencijos pranešimus galite rasti čia.

Dėl 2012 m. birželio 18 d. Prezidiumo posėdžio Nr. 12

2012-06-12
Kviečiame susipažinti su 2012 m. birželio 18 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 12 darbotvarke.

Dėl LAR buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo paslaugų pirkimo konkurso

2012-05-21
Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. baigiasi buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo Lietuvos auditorių rūmams sutarties terminas, todėl kviečiame dalyvauti Lietuvos auditorių rūmų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo paslaugų pirkimo konkurse. Teikiame susipažinti atnaujintas Lietuvos auditorių rūmų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo paslaugų pirkimo konkurso sąlygas. konkurso sąlygose atsižvelgiant į gautas Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas patikslinti kvalifikaciniai tiekėjų reikalavimai. Atsiprašome į galimus nepatogumus. Pasiūlymų laukiame iki 2012 m. liepos 2 d. 10 val. 00 min., taip pat informuojame, kad vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

Mažų ir vidutinių audito įmonių apklausa

2012-05-15
Kviečiame dalyvauti Tarptautinės buhalterių federacijos rengiamoje mažų ir vidutinių audito įmonių apklausoje. Šios apklausos tikslas apžvelgti, su kokiais klausimais dažniausiai susiduria mažos ir vidutinės audito įmonės ir jų klientai. Apklausa vyks iki 2012 m. birželio 14 d., truks apie 3 minutes, klausimai parengti 15 kalbų. Ankstesnių mažų ir vidutininių audito įmonių apklausų rezultatus galite rasti čia.

Dėl 2012-06-08 LAR vasaros konferencijos Palangoje

2012-05-11
KVIEČIAME Į LAR VASAROS KONFERENCIJĄ "PASIRENGIMO 2014 - 2020 M. PERIODUI IŠŠŪKIAI: DARNUS POŽIŪRIS Į VALDYMĄ IR KONTROLĘ", kuri vyks  š. m. birželio 8 d. (penktadienį) Palangoje, viešbutyje "Vanagupė" (Vanagupės g. 31).

Registracija: 2012 m. birželio 8 d. (penktadienis) nuo 9 val. iki 10 val.
Oficialiosios konferencijos dalies eiga: LAR prezidentės sveikinimo žodis, pranešimai, pietūs, pranešimai, kavos pertraukėlė, pranešimai, oficialiosios konferencijos dalies pabaiga (vyno taurių pakėlimas).
Šventinės vakarienės programoje: alaus degustacija "Belgiško alaus iššūkis lietuviškam", vaišės, muzika, staigmenos ir turiningas laikas kartu.
Šventinėje vakarienėje taip pat laukiami auditorių ar auditorių padėjėjų artimieji, draugai ir pažįstami.

Konferencijos dalyvio mokestis 50 Lt.
Šventinės vakarienės mokestis 100 Lt.

Apgyvendinimas: Jūsų patogumui viešbutis "Vanagupė" LAR organizuojamos konferencijos dalyviams, kurie gyvens viešbutyje "Vanagupė" pateikia ypatingas kainas apgyvendinimui:
   Standartinis vienvietis kambarys už 1 nakvynę būtų 360 Lt,
   Standartinis dvivietis kambarys už 1 nakvynę būtų 450 Lt.
Registruojantis paminėti, kad esate LAR organizuojamos konferencijos dalyvis.
Kitos apsistojimo Palangoje galimybės: http://www.priejuros.lt/lt.php?page=poilsis&kurortas=1&apgyvendinimas=1

Kviečiame registruotis prisijungus asmeniniu vartotojo vardu LAR interneto svetainėje www.lar.lt, meniu punkte "Registracija į mokymus ir kursus" -> "Konferencijos" -> "Konferencija "Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę"".

Atkreipiame dėmesį, kad 2012 m. gegužės 28 d. - paskutinė registracijos ir registracijos tikslinimo diena.

Apmokėjimas už konferenciją: Mokestis už konferenciją turi būti pervedamas ir įskaitytas į LAR sąskaitas ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 29 d. Dalyvis, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs nedalyvauti konferencijoje, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip iki birželio 1 d. Šiuo atveju sumokėtas mokestis už konferenciją dalyviui - grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į konferenciją, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos. 

Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu

2012-05-11
Kaip informavome 2012 m. balandžio 18 d., LAR kreipėsi į LR finansų ministeriją ir LR teisingumo ministeriją su siūlymu 2012 m. palikti auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu tokią tvarką, kokią rekomendavo LAR (2012 m. kovo 5 d. Audito komiteto pranešime), arba atidėti reikalavimą pasirašyti auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą elektroniniu parašu ir sudaryti darbo grupę iš suinteresuotų institucijų šiam klausimui spręsti.

2012 m. gegužės 3 d. gautas LR finansų ministerijos atsakymas, 2012 m. gegužės 10 d. gautas LR teisingumo ministerijos atsakymas.

Remiantis ministerijų pateiktais atsakymais, informuojame, kad reikalavimas pasirašyti auditoriaus išvadas ir audito ataskaitas elektroniniu parašu turėtų būti atidedamas. Tačiau kol bus tobulinama informacinė sistema, VĮ Registrų centras priims tik elektroniniu parašu pasirašytas auditoriaus išvadas kartu su finansinių ataskaitų rinkiniais.

.

Dėl 2012-06-08 LAR vasaros konferencijos Palangoje

2012-05-03
KVIEČIAME Į LAR VASAROS KONFERENCIJĄ "PASIRENGIMO 2014 - 2020 M. PERIODUI IŠŠŪKIAI: DARNUS POŽIŪRIS Į VALDYMĄ IR KONTROLĘ", kuri vyks š. m. birželio 8 d. (penktadienį) Palangoje, viešbutyje "Vanagupė" (Vanagupės g. 31). Vakare viešbutyje vyks šventinė konferencijos vakarienė, kurios metu numatyta pramoginė programa. Šventinėje vakarienėje taip pat laukiami auditorių ar auditorių padėjėjų artimieji, draugai ir pažįstami. Konferencijos dalyvio mokestis 50 Lt. Šventinės vakarienės mokestis 100 Lt. Kviečiame registruotis prisijungus asmeniniu vartotojo vardu LAR interneto svetainėje www.lar.lt, meniu punkte "Registracija į mokymus ir kursus" -> "Konferencijos" -> "Konferencija "Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę"". Atkreipiame dėmesį, kad 2012 m. gegužės 28 d. - paskutinė registracijos ir registracijos tikslinimo diena.

Europos buhalterių federacijos leidinys "Mažų ir vidutinių įmonių prieiga prie finansavimo"

2012-04-25
Kviečiame susipažinti su Europos buhalterių federacijos (toliau - FEE) išleistu leidiniu "Mažų ir vidutinių įmonių prieiga prie finansavimo". Šiame leidinyje apibendrintos FEE organizuotos diskusijos, susijusios su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Dokumente neteikiamos rekomendacijos ar reglamentai, tačiau galite rasti naudingos informacijos apie pagrindinį Europos ekonomikos variklį - mažas ir vidutines įmones.

2011 metų audito rinkos apžvalga

2012-04-20
Kviečiame susipažinti su Lietuvos auditorių rūmų parengta 2011 metų audito rinkos apžvalga.

Dėl 2012 m. kvalifikaciniams egzaminams laikyti teikiamų dokumentų

2012-04-18
Primename, kad dokumentai su prašymais laikyti 2012 m. kvalifikacinius egzaminus priimami Lietuvos auditorių rūmuose iki 2012-04-20 imtinai. Prašome visų auditoriaus padėjėjų paskubėti pateikti reikiamus dokumentus, nes dokumentai, pateikti po nustatyto laikotarpio, nebus nagrinėjami. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Dėl LAR susitikimo su LR finansų ministerijos, VšĮ Audito ir apskaitos tarnyba ir Lietuvos banko atstovais

2012-04-10
2012 m. kovo 13 d. vyko LAR atstovų susitikimas su LR finansų ministerijos, viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnyba ir Lietuvos banko atstovais. Susitikimo metu buvo svarstomas klausimas dėl LAR siūlomų Audito įstatymo pakeitimų ir klausimas dėl Audito įstatyme numatytų rotacijos reikalavimų taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad visiems auditoriams yra svarbus nepriklausomumo principo laikymasis, skelbiame su rotacijos reikalavimu susijusius nutarimus: Skaičiuoti auditorių, atliekančių auditą, rotacijos laikotarpį nuo 2004 m., siekiant užtikrinti nepriklausomumo principo laikymąsi. 2012 metais nelaikyti, kad auditorius pažeidė nepriklausomumo principą, jeigu, šiais ir ankstesniais (nuo 2008 m.) metais sudarydamas audito sutartį, rotacijos laikotarpį skaičiavo nuo 2008 metų, remiantis 2008 m. lapkričio 11 d. raštu pateikta, Finansų ministerijos nuomone. Kviečiame susipažinti su susitikimo protokolu.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Komercinio Arbitražo Teismu

2012-04-10
Informuojame, kad 2012 m. balandžio 10 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp LAR ir nuolatinės arbitražo institucijos "Vilniaus Komercinio Arbitražo Teismo" (toliau - VKAT). Įgyvendinant šią bendradarbiavimo sutartį, pagal paklausimus bus rekomenduojami auditoriai į VKAT rekomenduojamų arbitrų sąrašą. Abejos šalys taip pat bendradarbiaus platinant informaciją apie VKAT teikiamas komercinių ginčų sprendimo arbitražu bei sureguliavimo tarpininkavimo - taikinimo būdu paslaugas ir LAR veiklą.

Dėl 2012-04-16 Prezidiumo posėdžio Nr. 9

2012-04-10
Kviečiame susipažinti su 2012 m. balandžio 16 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 9 darbotvarke.

Sveikiname su šv. Velykomis!

2012-04-06
Lietuvos auditorių rūmai sveikina visus su šv. Velykomis ir siunčia sveikinimą.

Europos buhalterių federacija atliko tyrimą „Apskaitos profesijos struktūra ir organizacijos 30 Europos šalių“

2012-04-03
Informuojame, kad Europos buhalterių federacija (FEE, angl. Federation of European Accountants) atliko tyrimą, apklausdama apie 30 Europos šalių apskaitos profesijos struktūrų ir organizacijų, ir pateikė apibendrintą informaciją ataskaitoje. Ši ataskaita bus naudinga visoms suinteresuotoms šalims, kurios norės susipažinti su šalių apskaitos profesijos aktualijomis. Ataskaitoje informacija pateikta apie kiekvieną šalį, įskaitant apskaitos profesijos atstovų išsilavinimą, kvalifikaciją ir reikalavimus, kitą veiklą, profesijos priežiūrą ir kompetentingas institucijas. Taip pat pateikta informacija apie profesines organizacijas ir jų vaidmenį šalių apskaitos profesijos sistemose. Kviečiame susipažinti su FEE ataskaita „Apskaitos profesijos struktūra ir organizacijos 30 Europos šalių“ (anglų k.) FEE interneto svetainėje, adresu http://www.fee.be/news/default.asp?library_ref=2&category_ref=214&content_ref=1494.

Dėl Europos parlamento diskusijos dėl Europos komisijos direktyvų

2012-03-28
2012 m. kovo 27 d. vyko Europos parlamento Teisės reikalų komiteto sesija, kurios metu vyko diskusija dėl Audito (2004/109/EC) ir Skaidrumo (2007/14/EC) direktyvų bei diskusija dėl Apskaitos 4-osios ir 7-osios direktyvų. Šios sesijos metu Europos buhalterių federacijos (FEE, angl. The Federation of European Accountants) prezidentas Philip Johnson sakė kalbą "Kaip pagerinti audito kokybę?". Kviečiame susipažinti su FEE prezidento Philip Johnson kalbos teksu anglų k., taip pat siūlome susipažinti su FEE išleista publikacija "Audito kokybės gerinimas: 10 metų patirtis".

Kviečiame specialistus teikti savo kandidatūras rengti kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis

2012-03-20
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) kiekvienais metais organizuoja kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus. Iš viso yra 5 egzaminai: teisės, apskaitos, bendrasis, mokesčių ir audito. Prieš egzaminus LAR ieško specialistų, kurie paruoštų šių egzaminų užduotis. Užduočių rengėjai turi būti atitinkamų mokslų: ekonomikos, finansų valdymo, matematikos, statistikos, informacinių technologijų, teisės, mokesčių, apskaitos, audito specialistai. LAR sudaro sutartis su rengėjais (autoriais), labiausiai atitinkančiais keliamus reikalavimus, kurių kandidatūras patvirtina Užduočių rengimo komisija. Rengėjų (autorių) atrankos kriterijai yra: egzaminų programos išmanymas, techninės žinios, rašymo gebėjimai, sugebėjimas kurti originalius klausimus. Rengėjai (autoriai) turi suprasti egzamino specifiką, išmanyti gero testo ir užduočių savybes bei savo vaidmenį visame egzamino procese. Jeigu pageidaujate rengti arba žinote, kas pageidautų rengti šių egzamino užduotis, informuokite mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę pateikiant gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu inga.norkeviciene@lar.lt iki 2012 m. kovo 26 d. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba telefonu (8~5) 203 2872.

Dėl mokesčių mokėtojų konsultavimo

2012-03-12
Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI), siekdama užtikrinti kokybišką bei efektyvų mokesčių mokėtojų konsultavimą, pakeitė Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisykles. Šiose taisyklėse numatyta konsultacijas teikti langelio principu tokiais būdais: Telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams 8 700 55 882). El. būdu, paklausimą pateikus per VMI interneto svetainę adresu čia. Raštu (paklausimai siunčiami adresu Vasario 16 g. 15, LT-01514 Vilnius). VMI atkreipia dėmesį, kad greičiausiai informatyvius atsakymus visais mokesčių klausimais galima gauti paskambinus telefonu 1882. Konsultacijas telefonu teikia kompetetingi VMI Mokesčių informacijos departamento darbuotojai. Telefonu suteikiamos konsultacijos yra lygiavertės rašytinėms, nes jos yra įrašomos ir saugomos penkerius metus. Mokesčių mokėtojai savarankiškai gali rasti jiems rūpimą informaciją (mokesčių paaiškinimus ir komentarus, mokesčių apskaičiavimui ir sumokėjimui reikalingą informaciją, klausimus - atsakymus) Mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazėje. VMI taip pat primena, kad mokesčių mokėtojai, pageidaujantys daugiau informacijos mokesčių teisės aktų praktinio taikymo, mokestinių procedūrų klausimais, gali dalyvauti VMI organizuojamuose nemokamuose seminaruose. Visą informaciją apie minėtus seminarus galite rasti čia.
LAR audito metododlogijos specialistas,
Andžej Radivonik

Dėl Audito komiteto pranešimo "Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu"

2012-03-05
Kaip anksčiau informavome, nuo 2012 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų, rinkiniu teikiamos auditoriaus išvados (jei audituojamos valstybės ar savivaldybės įmonės - ir audito ataskaitos) turi būti pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Audito komitetas parengė pranešimą "Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu", kuriame išdėstyta rekomenduojama auditoriaus išvados pasirašymo elektroniniu parašu tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad Juridinių asmenų registrui teikiamo elektroninio dokumento dydis negali viršyti 5 MB. Jei skanuoti dokumentai viršija 5 MB, siūlome sumažinti skanavimo raišką. Jei tokios galimybės neturite, skaneriu galite pasinaudoti LAR patalpose.

Dėl 2012 m. kvalifikacinių auditoriaus egzaminų

2012-03-05
Skelbiame, kad Prezidiumas patvirtino 2012 m. kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų sesijos grafiką: Teisės egzaminas 2012-06-01 Apskaitos egzaminas 2012-06-29 Bendrasis egzaminas 2012-07-27 Mokesčių egzaminas 2012-08-24 Audito egzaminas 2012-09-21 Auditoriaus padėjėjų prašymai su kitais dokumentais priimami Lietuvos auditorių rūmuose nuo 2012-04-01 iki 2012-04-20 imtinai. Dokumentai, pateikti po nustatyto laikotarpio, nepriimami. Asmuo, siekiantis laikyti egzaminus, privalo pateikti Lietuvos auditorių rūmams šiuos dokumentus: • prašymas; • dokumentas, įrodantis aukštąjį universitetinį išsilavinimą (kopija ir originalas); • priedas prie diplomo, kuriame nurodyta išklausytos disciplinos ir kreditų skaičius (jei yra), (kopija ir originalas); • informacija apie ne trumpesnę kaip 1 metų auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą (Vadovaujantis Auditorių padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašu patvirtintu 2009 m. birželio 29 d. LAR Prezidiumo nutarimu Nr. 12.20.1 turite pateikti LAR dviem egzemplioriais 39 punkte prašomą informaciją apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą.); • 2 fotonuotraukos dokumentams; • asmens tapatybę įrodantis dokumentas (kopija ir originalas). Asmuo, siekiantis, kad nebūtų tikrinamos jo žinios iš bendrojo egzamino vienos ar kelių sričių, privalo pateikti Lietuvos auditorių rūmams šią informaciją: • palyginamąją analizę dėl bendrojo egzamino. • apie šių sričių teorinių žinių universiteto egzamino rezultatus (diplomo kopija ir originalas) • teorinių žinių universiteto programas patvirtintas universiteto antspaudu ir atsakingo asmens parašu. LAR prezidiumas 2012 m. vasario 20 d. posėdyje nutarė pardavinėti 2011 m. kvalifikacinių auditoriaus egzaminų (toliau – egzaminų) užduotis. Vieno 2011 m. egzamino užduočių pardavimo kaina – 50 Lt plius PVM. Daugiau informacijos galite rasti čia. Galite susisiekti su Mokymų organizavimo specialiste Inga Norkevičiene tel. 8 5 203 2872 arba el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt.

Dėl diskusijos "Kai kurių sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais aktualijos"

2012-02-29
2012 m. vasario 15 d. vyko Lietuvos auditorių rūmų Apskaitos ir mokesčių komiteto organizuota diskusija su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais "Kai kurių sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais aktualijos". Šios diskusijos metu buvo aptarti klausimai, susiję su išmokomis darbuotojų naudai, taip pat klausimai, susiję su reklama ir reprezentacinių sąnaudų priskyrimu leidžiamiems atskaitymams. Kviečiame susipažinti su šios diskusijos protokolu.
 
LAR audito metododlogijos specialistas,
Andžej Radivonik

Dėl M. Juknos parengtos medžiagos

2012-02-22
Kviečiame susipažinti su LAR kvalifikacijos kėlimo kursų dėstytojo Mindaugo Juknos parengta atnaujinta auditoriaus išvados modifikavimo medžiaga "Auditoriaus išvada: atvejų analizė". Atnaujintoje medžiagoje pateikiamų auditoriaus išvadų formuluotės suvienodintos su tarptautiniuose audito standartuose pateikiamų pavyzdžių formuluotėmis ir LR audito įstatymo reikalavimais.

Atkreipiame dėmesį, kad čia pateikiami atvejai ir išvadų modifikavimo formuluotės yra tik pavyzdžiai, kaip galima būtų modifikuoti auditoriaus nuomonę vienu ar kitu atveju. Tai nėra baigtinės ir visapusiškai išsamios rekomendacijos. Kiekvienas atvejis, su kuriuo susiduria auditorius, yra unikalus, todėl svarbu įvertinti visas atskiro atvejo aplinkybes. Tik tai atlikęs auditorius gali nuspręsti dėl geriausios modifikavimo formuluotės konkrečiam atvejui.

Dėl politinės partijos tikrinimo dokumentų

2012-02-22
2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. Sp-387 Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino su LAR suderintą Politinės partijos tikrinimo techninę užduotį. Pagal šią techninę užduotį audito įmonei, atliekančiai auditą ir patikrinimą, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo pagal LAR rekomenduojamą formą turi pateikti patvirtinimo laišką. Taip pat auditorius atlikęs auditą ir patikrinimą pagal LAR rekomenduojamą formą parengia auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų. Informuojame, kad 2012 m. vasario 20 d. LAR prezidiumo posėdyje Nr. 5 buvo patvirtintos LAR rekomenduojamos Politinės partijos tikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl pastabėtų faktų ir patvirtinimo laiško formos.

Dėl straipsnio "Įtarimai trukdo eksportuoti"

2012-02-15
Kviečiame susipažinti su 2012 m. vasario 8 d. "Verslo žiniose" paskelbtu straipsniu "Įtarimai trukdo eksportuoti". Šis straipsnis buvo parengtas, remiantis informacija, gauta Apskaitos ir mokesčių komiteto iniciatyva 2011 m. gruodžio 21 d. organizuotos diskusijos su Valstybine mokesčių inspekcija "Dėl įrodymų rinkimo, taikant 0 procentų PVM tarifą" metu.
 
LAR audito metododlogijos specialistas,
Andžej Radivonik

Dėl 2012-02-20 Prezidiumo posėdžio Nr. 5.

2012-02-14
Kviečiame susipažinti su 2012 m. vasario 20 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 5 darbotvarke.

Dėl LAR interneto svetainės atnaujinimo

2012-02-14
Informuojame, kad LAR interneto svetainėje sukurtas naujas skyrelis "Naudinga informacija auditoriams", kuriame rasite pagal temas suskirstytą medžiagą, kuri gali būti naudinga, atliekant finansinių ataskaitų auditą ar kitus auditoriaus darbus. Skyrelyje pateikiami auditoriaus išvadų pavyzdžiai, aktualūs LAR Audito komiteto pranešimai, kitų institucijų parengta informacija ir kt. Šį skyrelį planuojama plėsti ir nuolat atnaujinant pateikti tik aktualią informaciją.

Kviečiame aktyviai dalyvauti 2012 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2012-02-01
 
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį kvalifikacinių auditorių egzaminų organizavime, t.y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minetų egzaminų užduotis ir teikia jas Egzaminų komisijos tvirtinimui. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.
Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, Užduočių rengimo komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.
Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2012 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2012 m. vasario 14 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.
Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų kokybę.

Dėl LAR leidinio "Finansinių ataskaitų auditas"

2012-01-25
Kviečiame susipažinti su LAR išleistu leidiniu "Finansinių ataskaitų auditas". Šiame leidinyje susisteminta informacija, skirta ne auditoriams, supažindinanti ir apžvelgianti pagrindinius audito procesus, jo dalyvius, dažniausiai kylančius klausimus.

Leidinį "Finansinių ataskaitų auditas" galite atsisiųsti ir atsispausdinti nemokamai, taip pat galite leidinį platinti el. paštu ar kitomis priimtinomis priemonėmis, užtikrinančiomis leidinio vientisumą.

Auditoriams, norintiems savo klientams suteikti išsamios informacijos apie auditą,  kuri gali padėti išvengti lūkesčių skirtumų, siūlome įsigyti spausdintą leidinį "Finansinių ataskaitų auditas". Leidinio kaina 12 Lt + PVM (iš viso 13,08 Lt). Dėl įsigijimo prašom kreiptis el. paštu lar@lar.lt iki š. m. vasario 3 d.

Dėl Tarptautinės buhalterių federacijos išleistų dokumentų

2012-01-20
Kviečiame susipažinti su Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – TBF) išleistais dokumentais (anglų k.): Praktinis audito įmonės valdymo gidas; 1000-asis tarptautinis praktinis audito nurodymas „Specialūs svarstymai, atliekant finansinių instrumentų auditą“; 3402-asis tarptautinis užtikrinimo užduočių standartas „Užtikrinimo užduotys dėl pro formų finansinės informacijos prospektuose“ Pranešimas spaudai „Ekonomės sąlygos išlieka iššūkiu finansinių ataskaitų rengėjams ir auditoriams: didžiausias dėmesys turi būti kreipiamas į veiklos tęstinumą ir atskleistos informacijos adekvatumą“. Informuojame, kad pirmuosius tris dokumentus LAR verčia, LAR nariams jie bus paskelbti artimiausiu metu.

Dėl dėstytojo Mindaugo Juknos parengtos medžiagos "Auditoriaus išvada: 30 atvejų analizė"

2012-01-20
Kviečiame susipažinti su Lietuvos auditorių rūmų kvalifikacijos kėlimo kursų dėstytojo Mindaugo Juknos parengta medžiaga "Auditoriaus išvada: 30 atvejų analizė", adresu http://www.lar.lt/www/new/request.php?3328. Atkreipiame dėmesį, kad čia pateikiami atvejai ir išvadų formuluotės yra tik pavyzdžiai, kaip galima būtų modifikuoti auditoriaus nuomonę vienu ar kitu atveju. Tai nėra baigtinės ir visapusiškai išsamios rekomendacijos. Kiekvienas atvejis, su kuriuo susiduria auditorius, yra unikalus, todėl svarbu įvertinti visas atskiro atvejo aplinkybes. Tik tai atlikęs auditorius gali nuspręsti dėl geriausios modifikavimo formuluotės konkrečiam atvejui.

Dėl LAR prezidento funkcijų

2012-01-16
Informuojame, kad nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. balandžio 15 d. LAR prezidento funkcijas atlieka LAR viceprezidentas Saulius Lapšinskas.

Dėl prašymų teikimo už išklausytus ne LAR organizuotus kursus ir (ar) išeitą lygiavertį kursą

2012-01-12
Primename, kad prašymus dėl 2011 m. išklausytų ne LAR organizuotų kursų ir (ar) išeito lygiaverčio kurso įskaitymo galite pateikti 2011 m. eigoje, bet ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 15 d. Teikiant prašymus dėl 2011 metais išklausytų ne LAR organizuotų kursų įskaitymo, išskyrus mokymosi LAR kursuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, reikia pateikti pažymėjimų, patvirtinančių šių kursų išklausymą, kopijas. Jeigu ne LAR organizuotų kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui. Teikiant prašymus dėl 2011 m. išeito lygiaverčio kurso, išskyrus informaciją apie auditoriaus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose, LAR kursuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje, reikia pateikti: · publikacijos – straipsnius elektroniniu „Word“ formatu, įrašytus į kompaktinį diską, leidinius, kuriuose jie buvo išspausdinti, parašytų knygų ar brošiūrų vieną egzempliorių; · pranešimų skaitymas dalyvaujant tarptautinėse ir Lietuvoje rengiamose konferencijose – įrodymus apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.). Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

Dėl ADD_IS platinimo kainos

2012-01-10
Informuojame, kad 2011 m. gruodžio 19 d. vykusiame LAR prezidiumo posėdyje buvo nutarta ADD_IS programos platinimo kainą audito įmonėms ir auditoriams nustatyti 2000 Lt (PVM mokamas virš šios sumos). Išsamesnė informacija ir ADD_IS demonstracinė versija pasiekiama adresu www.lar.lt/addis.

Dėl diskusijos "Dėl įrodymų rinkimo, taikant 0 procentų PVM tarifą"

2012-01-05
Kaip anksčiau informavome, 2011 m. gruodžio 21 d. vyko Lietuvos auditorių rūmų Apskaitos ir mokesčių komiteto organizuota diskusija su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais "Dėl įrodymų rinkimo, taikant 0 procentų PVM tarifą". Kviečiame susipažinti su šios diskusijos protokolu.
 
LAR audito metododlogijos specialistas,
Andžej Radivonik

Dėl LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkės G. Ivanovos parengtų straipsnių

2012-01-05
Kviečiame susipažinti su LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkės Galinos Ivanovos parengtais ir profesinėje spaudoje išleistais straipsniais: Tantjemų išmokoms - ypatingas dėmesys (Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2012 m. sausio 2 d., Nr. 1); Mokestinių nuostolių perdavimo ypatumai (Mokesčių žinios, 2012 m. sausio 1-8 d., Nr. 1)

Dėl Politinės partijos patikrinimo techninės užduoties

2012-01-04
Informuojame, kad Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu, suderinusi su Lietuvos auditorių rūmais, patvirtino Politinės partijos patikrinimo techninę užduotį. Lietuvos auditorių rūmai šiuo metu rengia papildomus dokumentus, su kuriais supažindinsime atskirai.
 
LAR audito metododlogijos specialistas,
Andžej Radivonik
 • 1 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.